MATEMAATIKA LISAMATERJAL
9. klass 5. teema

Ratsionaalavaldised 1 leht
Algebraliste murdude laiendamine ja taandamine 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht  5 leht 6 leht  
7 leht
8 leht
Algebraliste murdude korrutamine 1 leht 2 leht 3 leht
Algebraliste murdude jagamine 1 leht
Algebraliste murdude astendamine 1 leht 2 leht
Ühenimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1 leht 2 leht 3 leht
Algebraliste murdude teisendamine ühenimelisteks 1 leht 2 leht 3 leht
Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1 leht 2 leht 3 leht
Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 1 leht 2 leht
Ratsionaalavaldiste teisendamine 1 leht
Murdvõrrandite lahendamine 1 leht 2 leht
Kordamine 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht 5 leht 6 leht 7 leht 8 leht
Ruutvõrrandi abil lahenduvaid ülesandeid  Evi Org

GeneratedBy