KIRJANDUSE LISAMATERJAL
9. klass 6. teema

Tiiu Kruus

ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 1
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 2
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 3
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 4
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 5
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 6
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 7
ANTON HANSEN TAMMSAARE "KÕRBOJA PEREMEES" 8
SUULISE ARVESTUSE KÜSIMUSED "KÕRBOJA PEREMEHEST"
KÜMNE PUNKTIGA TAMMSAAREST
OSKAR LUTS
OSKAR LUTS. MEMUAAR 1
OSKAR LUTS. MEMUAAR 2
OSKAR LUTS. MEMUAAR 3
OSKAR LUTS. MEMUAAR 4
ALBERT KIVIKAS 1
ALBERT KIVIKAS 2
ALBERT KIVIKA "NIMED MARMORTAHVLIL" 1
ALBERT KIVIKA "NIMED MARMORTAHVLIL" 2
PEET VALLAK 1
PEET VALLAK 2
PEET VALLAK 3
PEET VALLAK 4
PEET VALLAK 5
TÕDE JA ÕIGUS I küsimused

MIS ON ARMASTUS? (mängime Tammsaaret)
RAHVAKIRJANIK OSKAR LUTS

"Kõrboja peremehe" kokkuvõte

3 Peet Vallaku novelli:
MAANAINE
RAHAPADA
UKS LAHTI, SIIN KRIMINAALKOMISSAR!

AHAA, TAMMSAARE!  11. klassi kirjandustund arvutiklassis (koost. Annika Kilgi)
TÖÖLEHT TAMMSAARE jt. Kristiina Taevere
TÖÖLEHT LUTS "SUVI" Kristiina Taevere
TÖÖLEHT VALLAK "RAHAPADA" Kristiina Taevere
TÖÖLEHT RAUDSEPP Kristiina Taevere
TÖÖLEHT EV AEGNE KIRJANDUS Kristiina Taevere

GeneratedBy