Tööleht 9. klassi Hennoste õpiku kohta `93

Õpilastelt võiks mitut peatükki küsida näiteks nii, et küsimused nende peatükkide kohta on lipikutel, õpilane tuleb klassi ette, tõmbab 5 küsimust ja saab vastava hinde.

Siin toon välja 9. kl. õpiku kohta käivad küsimused.

Teemaks on Eesti Vabariigi aegne kirjandus, lk. 206-231

 

 

2 vastajat

 

1. Kuidas ja mis sündmustega tekkis iseseisev riik?

2. Millised kriisid tabasid Eestit iseseisvumise alguses?

3. Kuidas loodi haridussüsteem ja kuidas arenes kultuur?

4. Kuidas arendati kirjanduselu?

5. Millega tegeles 1920.a. alguses kirjanduslik rühmitus „Tarapita“ ja kes olid selle liikmed?

6. 1920. a. paistis silma  Eesti Kirjanduse Seltsi tegevus. Millega see selts tegeles?

7. Nimeta 1930te aastate kirjanikke, millest ja kuidas  kirjutati?

8. Millega tegeles 1920tel aastatel rühmitus „Kirjanduslik orbiit“?

9. Mis on 20te aaastate algul näitekirjanduse suurim saavutus?

10. Nimeta 1920te aastate kõige tuntum prosaist!