9. klassi tφφleht Hennoste `93 a. υpiku juurde

lk.284 – 288

Katkend O. Lutsu „Suvest“

 

Mida mδletad filmist „Suvi“? Tee mυistekaart!

Iseloomusta kφstrit, Tootsi, Teelet, Kiirt, Tiugut ja Imelikku paari sυnaga!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loe lδbi teksti kohta kδivad vδited ja kui sa pole nendega nυus, siis kirjuta vδide υigesti !

Kφster tuletab Tootsile tema pahategusid meelde ja ei taha temaga rδδkidagi.

……………………………………………………………………………………………………..

Kuslap rδδgib kφstriga pikalt juttu.

……………………………………………………………………………………………………..

Toots ei suuda hδsti kυnet pidada ning loobub sellest peale esimest lauset.

………………………………………………………………………………………………………

Tootsile tuleb kυne pidamise ajal meelde kooliaeg.

………………………………………………………………………………………………………

Imelik naudib seda kόlaskδiku ja miski ei hδiri teda.

………………………………………………………………………………………………………

Kiire kυnet kuulatakse huviga ja Kiir lυpetab selle paari naljaga.

………………………………………………………………………………………………………

Teele on kasvanud tυsiseks neiuks, kellele jδtab Kiire kυne eriti sόgava mulje.

............................................................................................................................................................