Tööleht 9. klassi Hennoste õpiku kohta `93

Õpilastelt võiks mitut peatükki küsida näiteks nii, et küsimused nende peatükkide kohta on lipikutel, õpilane tuleb klassi ette, tõmbab 5 küsimust ja saab vastava hinde.

Siin toon välja 9. kl. õpiku kohta käivad küsimused.

Teemadeks on Tammsaare, Luts ja Metsanurk.

 

 

2 vastajat

 

1. Nimeta Metsanurga romaane! Kirjelda tuntuimat!

2. Nimeta Lutsu romaane ja jutustusi!

3. Millistel teemadel kirjutas Tammsaare?

4. Kirjelda memuaari mõistet!

5. Mis on allegooria?

6. Kirjelda epopöat!

7. Kes on arhetüüpne tegelane?

8. Mis on sü˛ee?

9. Tammsaare tähtsus eesti kirjanduses.

10. Mis oli Tammsaare esimene suurteos? Kirjelda seda!

11. Kirjelda „Tõde ja õigus“ romaane (mitu osa, millest kirjutatakse)?

12. Milliseid romaane ja draamasid Tammsaarelt veel ilmus?