9. klassi tφφleht Hennoste ΄93 aasta υpiku juurde

lk. 308 P. Vallaku novelli „Rahapada“ kohta.

 

VASTA KάSIMUSTELE!

Kas Ado oli korraarmastaja? Pυhjenda vastust!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miks lδks konstaabel Hunt Ado juurde?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kus oli Ado kui konstaabel tema juurde lδks?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mida konstaabel avastas?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Iseloomusta konstaablit!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miks on novelli nimi „Rahapada“?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mis juhtus loo lυpus?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kirjelda novelli όlesehitust! Kirjuta sόndmused nφ. ajateljele!

 

__________________________________________________________________________

Konstaabel  Ado        jne.

kυndis         maja

Ado maja    uks oli

Juurde         kinni