3. Loe järgmisi tsitaate. Kirjuta iga tsitaadi alla, kes, millal, mille kohta on nii öelnud.

Oo, see Kõrboja oli suur sundija, suur kubjas, kes käib ja käib, tugev kepp käes. Ei tema andnud kellelegi armu ega aega, peremehe endalegi mitte, ja ei ta anna seda tulevikuski, kindlasti ei anna. Tema väsitab kõik, tema piitsutab kõik surma, piitsutas juba vend Oskari, piitsutas hiljem eidegi, selle Kõrboja raudnaela.

..............................................................................
..............................................................................

Kõrboja teeb iga tüdruku orja- või karjatüdrukuks.

..............................................................................

Kõrboja vajab uusi inimesi, tema, nagu ta praegu on, ilma naise ja lasteta, ei kõlba enam peremeheks, sest tema käes rohtuvad põllud ja rägastuvad heinamaad. Tema ehk pole kunagi päris hästi Kõrboja peremeheks kõlvanud.

..............................................................................

Teiseks teeks ma kõike seda, millest Kõrbojal nii palju on räägitud, igavesti räägitud, veelgi räägitakse, aga mille tegemise peale ükski ei mõtle. /---/ Ka minul oleks mujal parem ja kergem kui Katku kivide keskel, aga see on sellepärast, et ma alatasa teen, rähklen. Niisama on Kõrbojal: ka seal peaks aina tegema, peaks umbes sealtsamast peale hakkama, kuhu teie onu peatuma jäi. Mina teeks veel tänavu talvel, et tuleval kevadel oleks Kõrboja õuel palgi- ja kivivirnad, liiva- ja latihunnikud. Tulise päralt, mina paneks Kõrbojal vesirattad vurama, kas või tõrva- ja tökatiahjud tossama, hakkaks puudest paberit tegema, hakkaks turbast aluspõhku valmistama, kõike seda teeks ma.

...............................................................................
...............................................................................

Kõrboja neelab meid, peabki neelama, põlv põlve järel neelab ta meid ära.

...............................................................................

Emale teatatakse vähe vastata, emale vastatakse sellestki vähem, mis ta ise aimab, sest ema ise aimab juba ammust aega, et ei ole head loota, kui on tegemist Kõrbojaga.

...............................................................................