II MISSUGUNE  ON?
 

 

KÕRBOJA  

KATKU

Olukord hetkel
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Peremeheprobleem 
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

............................
............................
............................
............................
............................
Anna ja Villu olukord
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

5. Mis seob Villut Katkuga, mis Kõrbojaga? Milles seisneb tema probleem? Mida peab tegema, et edasi elada?

1) ................................................................................
..................................................................................

2) ................................................................................
...................................................................................

3) ................................................................................
...................................................................................

4) ................................................................................
...................................................................................