6. Kas sinu meelest oleks Villu sobinud Kõrboja peremeheks? Põhjenda.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................

7. Kui ei, siis missugune peaks Kõrbojale sobilik peremees olema?

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

8. Kirjuta:

1) tüdrukud - Anna kiri Villule (kutsub teda peremeheks)
2) poisid - Villu kiri Annale

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................