6. Loe läbi jutt "Köiel".

     Juba hulk päevi me rännak oli kestnud otsejoones edasi. Läksime mööda suurt lagendikku, kus polnud midagi peale taeva ja maa. Nii kaugel, kui silm võttis, oli ainult ääretu lagedus ning mõõtmatu kaugus ees ja taga.
     Mu ees läks mustis läikivais riideis mees. Nägin ainult ta minevat selga ja astuvaid jalgu. Kordagi see võõras polnud pöördunud mu poole ja ma ei olnud näinud ta nägu.
     Jõudsime lagendiku keskele. Maast meie ees algas köis, mis viis nägematusse kõrgusse üles. See oligi see ilma lõputa köis, mille otsas maakera rippus nabapidi maailmaruumis.
     Nüüd mustis riideis mees pööras oma näo mu poole ja ütles:
     "Roni üles, on viimne aeg!"
     Vaatasin ta otsa, et näha ta nägu, kuid see oli kaetud samasuguse musta kattega nagu ta riidedki.
     "Roni üles, maakera on küps!" kordas ta jälle.
     Haarasin köiest ja hakkasin nobedasti ülespoole ronima. Mustis riideis mees ronis mulle sõnalausumata järele. Köis oli imelibe ja edasijõudmine nõudis suurt vaeva. Vägisi tahtsin ma alla tagasi libiseda.
     "Vaata alla!" ütles mu kaaslane.
     Vaatasin üle ta õla alla ja nägin maakera kauges sügavikus meie taga. Ta rippus ja õõtsus seal köie otsas kui valminud õun.
     Korraga köis katkes otse me järel ja maakera kukkus alla sügavikku. Ta läks lõhki kui mäda kartul ja kadus me silmist.
     Vaatasin siis ülespoole minevat köit ja küsisin:
     "Kuhu see köis viib?"
     "Ei kuhugi."
     Ronisime siis hoolega edasi...

7. Kuhu võisid ronijad välja jõuda? Kes oli mustis riideis mees? Kirjuta jutule lõpp.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................