8. Kuidas saab Ahas rindel hakkama? ..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................


9. Kuidas muutis sõda noormehi? ..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................

10. Kuidas suhtuvad nad rindel olles patsifistlikesse ideedesse? ..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................


11. Millest on tingitud Käsperi ideeline muutus? ..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................

12. Mis positsioonile ta jõuab? ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

13. Kes koolivendadest langesid lahinguis?
..................................................................................
..................................................................................

14. Mida tähendab raamatu pealkiri? ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................


15. Kuidas suhtub autor sõtta? ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................