4. Iseloomusta Siimu.

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

5. Analüüsi novelli. Kas see vastab kõigile novellizanrile esitatud nõuetele?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................

6. Kas oled kunagi lasnud endale ennustada? Kas ennustus täitus?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................