Tõde ja õigus I
A. H. Tammsaare
Küsimusi

1. Millal toimus "Tõe ja õiguse" 1. osa sündmustik?
2. Missuguste kaalutlustega ostis Andres Paas Vargamäe?
3. Missuguse perspektiivse väljapääsu taipamiseni jõudis Andres võitluses soomaastikuga? Miks ta ei asunud oma unistust teostama?
4. Kuidas oli Pearu omandanud talu?
5. Tooge näiteid vale, jõu või varanduse võimutsemisest tõe ja õiguse üle romaanis.
6. Mis põhjustas Andrese pöördumise piibli poole?
7. Mida tähendas Pearule "laual käimine"?
8. Andrese laste nimed olid ...
9. Kes olid romaanis
Hundipalu Tiit -
Mari -
Taar -
"lambasihver" -
Kassiaru Jaska -
10. Missugused aastaajad domineerivad romaani sündmustiku arendamisel?