MATEMAATIKA LISAMATERJAL
9. klass 6. teema

Silinder 1 leht 2 leht
Silindri pindala ja ruumala 1 leht 2 leht
Koonus 1 leht 2 leht
Koonuse pindala ja ruumala 1 leht 2 leht
Kera 1 leht 2 leht

Kordamine põhikooli eksamiks

GeneratedBy