IX KLASS

7. KESKKOND

VEEKESKKONNA REOSTUS
KESKKONNA SAASTUMINE JA KAITSE
KESKONNAKAITSE MÕISTE JA EESMÄRGID
KLIIMA JA VEESTIK
LOODUSVARADE KASUTAMINE

ÕHU KOHALIK SAASTUMINE
JÄÄTMEPROBLEEMID
MAAILMA RAHVASTIKU KASV
INIMKONNA TOIDUPROBLEEMID

KUIDAS PIDURDADA KLIIMAMUUTUSI

JÄÄTMED1
JÄÄTMED2

KOKKUVÕTE 9. KLASSI BIOLOOGIAÕPIKU PÕHJAL
KONSPEKT KESKKONNAKAITSEST

ROPKA TÖÖSTUSRAJOON (Tartu linnaosa) - (PowerPoint) - Lauri Soopalu

vt ka ARVUTITUNNI TÖÖJUHENDEID GEOGRAAFIAS (koost. Pilvi Tauer)