Tφφleht M. Hennoste kirjanduse lugemiku juurde ‘93

lk.473-479 Idee on saadud raamatust „Interaktiivυppe strateegiad klassitunnis“ Doug Buehl

Mati Unt “Hόvasti, kollane kass”

Iseloomusta tegelast tema φeldud lausete pυhjal!

Kirjuta iga lause jδrgi όtleja iseloomujooned! Enne lugemist.

      TΔDI IDA

„Mis uudist siin ikka.. „Ameerika Hδδlt“ ei saa ka enam kδtte.“

…………………………………………………………………….

„Oh, mis sa ennast δrritad .. aitab kui minagi end δrritan .. aitab,  kui minagi – aitab.. kuni όkskord mulla alla lδhen..“

………………………………………………………………………

„Nutame nόόd koos, kaks vana inimest.“

………………………………………………………………………..

„Nδed kuidas ta sinuga rδδgib!“

…………………………………………………………………………

„Pole sinu asi.. Mine δra!“

…………………………………………………………………………

EMA

„Ma sain su kirja .. terve φφ ei saanud und..“

…………………………………………………………………………

„Aga selliseid asju ei sobi ju teha.“

………………………………………………………………………….

„Kuidas sa nii mυtlematu siis oled?“

……………………………………………………………………………

„Mina sulle kόll uut korterit otsima ei hakka!“

…………………………………………………………………………….

AARNE

„Ema, kas sul polegi uhkust, et sa siin nutad? Sa oled ju minu ema!“

……………………………………………………………………………

„Ema, me lδheme jalamaid δra!“

……………………………………………………………………………

„Mind sa niikuinii ei usu.“……………………………………………….

„“Ma tahan maailma paremaks teha.“

……………………………………………………………………………

Nόόd kirjuta kυigi kolme tegelase iseloomustus 4-5 lausega!

 

Pδrast loevad υpilased iseloomustuse ette ja tδiendavad όksteist.

Lυpuks loevad υpilased teksti lδbi lk.473-479 ja vaatavad, kas nad peale teksti lugemist on samal arvamusel.