Tφφleht 9. klassi kirjanduse υpiku juurde

Autoriks M. Hennoste,`93

Lk. 465 – 472 „Viimane suvepδev“

(katkend Mati Undi romaanist „Hόvasti, kollane kass“)

 

v     Ennusta, millest jutus kirjutatakse!

sόgis kohver Arne Tartu tδdi Ida kodukord korterikitsikus pisarad kino mootorratas Eda

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

v     Loe lugu lδbi lk. 465 – 472!

v     Mis langes sinu ennustusega kokku ja mis mitte?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VASTA KάSIMUSTELE!

Kes oli Eda?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Miks ei tahtnud Arne kinno minna?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kirjelda tδdi Idat!

……………………………………………………………………………………………………………………………

Miks tahtis Arne υhtuti kaua όleval olla?

……………………………………………………………………………………………………………………………

Kui vana oli Arne?