5. Miks tunnistab ta laiba oma sõbraks?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

6. Mis tunded temas valitsesid?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

7. Kas hall ja ilmetu linn võiks sümboliseerida ka midagi laiemalt?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

8. Aga politseijaoskond?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

9. Mis kirjandusliku voolu tunnuseid võib siin novellis leida?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................