2. Mis ühendab kõiki neid luuletusi?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

3. Kirjuta igast luuletusest välja kõige ilusamini sõnastatud mõte või kujund.

1. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

2. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

3. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

4. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

5. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

6. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

7. .............................................................................
...............................................................................
...............................................................................