KOLLAAZ
HAIKU

1. Mis on kollaaz?

...................................................................................
...................................................................................

2. Koosta luuletuste põhjal värsiridadest kollaazluuletus.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

3. Mis on haiku?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

4. Kuidas kirjutada haikut?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

5. Missugused järgmistest haikudest meeldivad sulle kõige rohkem?

Valge vesiroos
valges hommikus hingki
tundub nii puhas 

                         A. Rammo

 

Siniallikul
kastsid sa vesivärvid
suviseks taevaks  

                          M. Raud