Vaatad järve ja
järv vaatab sind su oma
silmade läbi

                  J. Kaplinski


jaapan on kaugel

eesti on kaugemal veel
ütlevad tuuled  

                    J. Üdi


Su kleidi lilli
väldib mesilane, sest
aimab mu kiivust

                    A. Kaalep


Hiljuksi astun -
su nimi on õrn asi
südames kanda

                     M. Raud


Talvised oksad

ei mäleta lehti.
Suurem kevadel rõõm.

                      V. Luik


Lumi armastab maad

On truu talle surmani.
Kevadeni.

                      M. Raud

Jäätunud aknal
hüpleb tihaste varje
päike mu kallis

                      J. Kaplinski

6. Kirjuta haikusid. Jälgi, et silpide arv oleks õige.

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................