FÜÜSIKA LISAMATERJAL
9. klass

 

Kordamine: elektrilaengud ja elektriväli. 1 (koost. Aira Lõhmus)
Kordamine: elektrilaengud ja elektriväli. 2 (koost. Aira Lõhmus)
Kordamine: elektrivoolu töö ja võimsus, elekter kodus (koost. Aira Lõhmus)

Elektrivool 9. klass töö (koost. Taavi Pumbo)
Vooluring 9. klass töö (koost. Taavi Pumbo)
Vooluring 9.klass töö (koost. Taavi Pumbo)

Siseenergia (Diana)

Soojushulk (ppt)  Külli Liblik

10. klassi füüsika mõisted Helerin Raikerus
Vastused