INGLISE KEELE LISAMATERJAL
7., 8. ja 9. klass

 

CANADA  Tiina Õunapuu
LANGUAGE STRUCTURE  Kristel Vahtra
TENSES  Kristel Vahtra
FOOD  Kristel Källo

Sõnavaraharjutus  Anne Upan
Ajad  Anne Upan
Asesõna  Anne Upan
Lünkharjutus  Anne Upan

WALES 1 Kristel Källo

WALES 2 tasandusklassile Kristel Källo

Adverbs 1 Kristel Källo

Adverbs 2 Kristel Källo

Love me Tender - Kristel Källo