EMAKEELE LISAMATERJAL
9. klass 9. teema

EMAKEELE KORDAMINE 1
EMAKEELE KORDAMINE 2
EMAKEELE KORDAMINE 3
EMAKEELE KORDAMINE 4

Põhikooli emakeele lõpueksam. Harjutustest
ETTEÜTLUS ORTOGRAAFIA KORDAMISEKS  

Kristel Vahtra
ALGUSTÄHE ORTOGRAAFIA 
VARIA ORTOGRAAFIAST 
KIRJAVAHEMÄRGISTUS    
ÜLEMINEKUEKSAM 2004
PROOVIEKSAM 2005

VALI ÕIGE TÄHENDUS

MÕISTED

 

GeneratedBy