VAATA KA LISAMATERJALE: REFERAADID

X KLASS

XI KLASS

XII KLASS

Bioloogia

Eukarüootne rakk
Keemia konspekt 10. klassile
Rakkude mitmekesisus
Rakumembraan
Rakuorganellid
Rakk - mõisted  Ave Valli
BAKTER, RAKK  Vahur Valli
Rakuteooria kujunemine
Tsütoskelett

Elu
Organismide kooslus
Teaduslikud uurimismeetodid
Kaisa Kalvik
Taime-, looma- ja seenerakk
TOITAINED JA NUKLEIINHAPPED
Bioloogia uurimisobjektid
Elu omadused 
Bioloogia uurimistasandid 
FAKTITEADMISI Helerin Raikerus
KORDAMINE BIOLOOGIA EKSAMIKS  Liis Sandre

 VAATA KA LISAMATERJALE REFERAADID

 

Bioloogia

Tehisökosüsteemid 1
Tehisökosüsteemid 2

ELEMENDID ORGANISMIS

ORGANISMIDE KOOSEKSISTEERIMINE Ave Valli

ELUOMADUSED  Mati Uustal
ORGANISMIDE KOOSTIS  Mati Uustal

 

 

 

 

 

 

Bioloogia

Ristsõna
Ristsõna

AINED RAKUS

 

 

Matemaatika

Töölehed liitintressi valemi harjutamiseks 10. klassis.doc 
KONTROLLTÖÖ  Hellike Orav

 

 

 

 

Matemaatika

Jaotusmaterjal eksponent- ja logaritmvõrrandite lahendamise harjutamiseks.doc

Jaotusmaterjal funktsiooni tuletise rakenduste harjutamisel.doc

Funktsiooni määramispiirkond .pdf Allar Veelmaa

Matemaatika

Jaotusmaterjal teemal vektori mõiste ja kasutamise kordamisel.doc

 Allar Veelmaa materjale

Vene keel

Venemaa täna- ekskursioon Moskvasse ja Sankt-Peterburgi jm

Vene keel

Vene traditsioonid ja kombed  jm   
TÕLKETÖÖKODA  Elvi Vaarmann

Eesti keel

Paranda vead!  Anneli Jäme

Eesti keel
Eesmärk riigieksamiks Iiri Reile
Kirjandi arutelu Iiri Reile
REHEPAPP lugemiskontroll
Käändsõnade muutumine  Mare Hallop

Ajalugu

Eesti ajalugu