1. klass

KORDAMINE TASEMETÖÖKS

Emakeele tasemetöö

JOONISTA KASTI SISSE

KOOSTA SÕNU

LUGEMISTEST - EMAKEELENÄDAL

MATEMAATIKA TÖÖLEHT

MATEMAATIKA TASEMETÖÖ

2. klass

AIAS  ELAVAD LOOMAD

ELUKUTSE - SIPELGATEADLANE

KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS - ILM

KONTROLLTÖÖ - ILM

KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS  - INIMENE

KONTROLLTÖÖ - INIMENE

KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS - PUUD, PARK, TERAVILJAD

KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS- PUUD. PÕÕSAD, PUHMAD

KONTROLLTÖÖ - VEE-ELU

KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS - Loomad

TUNNIKONTROLL - SOE VÕI KÜLM?

RISTSÕNA

LOODUSKAITSE

LOOMA KEHAOSAD

METSSIGA, HUNT

OTSI LOOMI

PÕDER, PRUUNKARU

SOOS ELAVAD LOOMAD

TK -AIALOOMAD

TK - KARU, PÕDER

TK- KEHAOSAD

TÖÖLEHT - KUKLANE, RÄHN

TK - KUKLANE, RÄHN

ARVUTA

KORDAMINE MATEMAATIKA KONTROLLTÖÖKS

MATEMAATIKA -  PEASTARVUTAMINE

EESTI KEELE KONTROLLTÖÖ  1

EESTI KEELE KONTROLTÖÖ  2

EESTI KEELE KONTROLLTÖÖ  3

LONDISTE  III OSA

LONDISTE  IV OSA

MINUGA JUHTUB ALATI MIDAGI

MIS ON HUVITAV?

PONTU LÄHEB METSA

SÜGISELUGU

VÄIKE TITA

3. klass

KONTROLLTÖÖ - BAKTERID

TUNNIKONTROLL - ILMAKAARED

KONTROLLTÖÖ - ILMAKAARED, PLAAN, KAART

TK- JÕUD

TK - LIIKUMINE

ISESEISEV TÖÖ - KALAD JA KAHEPAIKSED

ISESEISEV TÖÖ - LAS KALAD MAGAVAD?

KONTROLLTÖÖ - LIIGID

KONTROLLTÖÖ - LOOMADE ELUVIIS

KONTROLLTÖÖ - SEENED, BAKTERID

PAARISTÖÖ - ROOMAJAD JA LINNUD

SEENED

SELGROOGSED JA SELGROOTUD LOOMAD

TK - SELGROOTUD LOOMAD

KIRJANDUSLIK VIKTORIIN

KORDAMINE EMAKEELE TASEMETÖÖKS

SILBITAMINE, POOLITAMINE

ÕPPETÖÖ KÜLAKOOLIS

METSAVANAD

OPERAATOR KÕPS SEENERIIGIS

RETSEPTID

PEASTARVUTAMINE 

Mina tegin 3. klassis nii, et enne raamatu lugemist võttis õpilane minu käest iseseisva töö lehe, mida siis lugemise käigus täitis. Kui täidetud leht oli minu kätte tagasi toodud, siis lahendas õpilane viktoriini klassis.
Kasutasin sellist töövõtet sellepärast, et harjutada 3. klassi eesti keele tasemetööks. Töö kandis vilju, tasemetöö läks väga hästi.

Ahvipoiss Mafi seiklused  -iseseisev töö

Bremeni linna moosekandid - viktoriin

Cosette - iseseisev töö

Cosette - viktoriin

Ennemuistsed jutud reinuvader rebasest - iseseisev töö

Enbnemuistsed jutud reinuvader rebasest - viktoriin

Kaisa - iseseisev töö

Kaisa - viktoriin

Kes ehmatab ploome - iseseisev töö

Kes ehmatab ploome - viktoriin

Kõige toredam pilt - iseseisev töö

Lugu Tom pöilapoisist - iseseisev töö

Lugu Tom pöialpoisist - viktoriin

Metsluiged - iseseisev töö

Metsluiged - viktoriin

Pöial- Liisi - iseseisev töö

Pöial-Liisi - viktoriin

6. klass

LOODUSÕPETUSE TÖÖKAVA

VASTASTIKUNE ÕPETAMINE

ILM - BINGO

METS - BINGO

ISESEISEV TÖÖ - iluaed

ISESEISEV TÖÖ - METSALOOMAD

ISESEISEV TÖÖ - SOO

ISESEISEV TÖÖ - PÕLD JA AED

ISESEISEV TÖÖ ATLASEGA

KONTROLLTÖÖ - AED - RISTSÕNA

ÕPPIMISPÄEVIK - PILVED

KONTROLLTÖÖ - Kliima

KONTROLLTÖÖ - Niit

KONTROLLTÖÖ - Pinnamood (eeskiri)

KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS - Soo

KONTROLLTÖÖ - Soo

KÜSIMUSTIK- Põllud

KÜSIMUSTIK - SADEMED

TÖÖLEHT - MAAKOOR

TÖÖLEHT -  PINNAMOOD

TK - METS

TK - METSARINDED

TK - SOO

TK - PILVED, ÕHUNIISKUS

TUULEROOS