6. klassi eesti keele töökava 2005/2006 õ-a I poolaastal

Jrk nr

Kuupäev

Keele teemad

Kirjanduse teemad

Tööülesanded

Kohustuslik kirjandus

Hindamine

Integratsioon teiste ainetega

Täiendused,

märkused

 

02. 09. 05

Soome-ugri keel ja meel. Sissejuhatus

 

Konspekteerimine vihikusse. Õpik lk 11-13, TV 7-8

       
 

02. 09. 05

Eesti keele päritolust. Lähemad ja kaugemad – eesti keel ja selle sugulaskeeled

Lähemad ja kaugemad. M. Kivistik Hõimulugu

Õpik lk 14-15 vastused küsimustele + kaart lk 16-17

   

Ajalugu

 
 

06. 09. 05

Eesti keel ja selle sugulaskeeled

 

TV 1-6, 9

   

Ajalugu

 
 

06. 09. 05

 

Vennasrahvaste rahvalooming. Muinasjutt. Muinasjutu tunnused. Noora

Õpik lk 18

 

TK eesti keelest ja selle sugulaskeeltest

   
 

07. 09. 05

 

Muinasjutt. Ime- ja loomamuinasjutud

Muinasjutu kirjutamine (tööleht - lünktekst). Lemmikmuinasjutt (kodus)

 

Töölehe hinne

   
 

09. 09. 05

 

Muinasjutt

Muinasjutu ettekandmine ja tunnuste leidmine

 

Muinasjutu tunnuste leidmine (vihiku hinne)

   
 

09. 09. 05

Alus ja öeldis

Muinasjutt

Etteantud algusega muinasjutu jätkamine. Õpik lk 36-37 (tabel). TV 10-12

 

Omaloomingu hinne (muinasjutt)

   
 

13. 09. 05

Alus ja öeldis

 

Tööleht harjutustega. Õpik lk 36-37

       
 

13. 09. 05

Sihitis

 

Sihitise leidmine. Näidislaused tahvlilt vihikusse. TV 13

       
 

14. 09. 05

Sihitis

 

TV 14-17

 

TV hinne

   
 

16. 09. 05

Määrus

Kotermann hoiab laevamasti.

Soome muinasjutt Lippo ja Tapio

Õpik lk 19-21. Lugemine, küsimustele vastamine. TV 18-21

       
 

16. 09. 05

Määrus. Täiend

 

TV 22-24

       
 

20. 09. 05

 

Müüt

Konspekteerimine vihikusse

 

KT 1 lauseliikmetest (alus, öeldis, sihitis, määrus)

Ajalugu

 
 

20. 09. 05

 

Müüt. Eepos. Väinamöinen

Õpik lk 22-23

M. Haavio Kalevala lood

 

Ajalugu

 
 

21. 09. 05

Lausete laiendamine (alus, öeldis, sihitis, määrus, täiend)

Müüt. Eepos. Kasepuust kannel

Õpik lk 24-25. TV 25-26

   

Ajalugu

 
 

23. 09. 05

 

Maailma loomise lood kui vanimad müüdid

 

Vennad Stephanidesed Iidsete aegade lood või

E. Petièka Vana-Kreeka muistendid ja pärimused (valik tekste)

Lugemiskontroll

Ajalugu

 
 

23. 09. 05

 

Müüt ja muistend

 

Fr. R. Faehlmann Müütilised muistendid

Lugemiskontroll (Vana-Kreeka müüdid)

Ajalugu

 
 

27. 09. 05

Alus, öeldis, sihitis, määrus, täiend

 

TV 27, tööleht

 

Töölehe hinne

   
 

27. 09. 05

 

Ungarist ja ungarlastest. Rahvariietest

Õpik lk 26-27, küsimused. Kodukandi rahvariided. Pildi joonistamine

 

Joonistuse hinne

Kunstiõpetus

 
 

28. 09. 05

 

Ferenc Molnár Pál-tänava poisid

Õpik lk 27-35. Raamatu arutelu

F. Molnar Pál-tänava poisid

Suulise töö hinne

   
 

30. 09. 05

Kuidas kirjutada head juttu

 

TV 27-28. Jutu kirjutamine

       
 

30. 09. 05

 

Kuidas kirjutada head juttu

Õpik lk 36, TV 30-31. Jutu kirjutamine

 

Omaloomingu hinne

   
 

04. 10. 05

 

Killukesi meie kultuurivaramust. K. Ristikivi Ka sisaliku tee kivil jätab jälje

Kuidas mõista luuletust. Luuletuse ilmekas ja mõttega lugemine ning esitamine, õpik lk 39

 

Etteütlus

   
 

04. 10. 05

 

Aeg, selle olemus. Tulevikust minevikku ja tagasi. J. Sarapuu Kummaline sündmus

Õpik lk 40-46, arutelu, küsimused lk 46

E. Raud Lugu lendavate taldrikutega

Jutustamise hinne

   
 

05. 10. 05

 

P. Rummo Linnuse saladus

Õpik lk 47-50, arutelu, küsimused lk 50

 

Jutustamise hinne

   
 

07. 10. 05

Sõnavara rikastamise võimalusi. Liitsõnad. Sünonüümid

M. Kesamaa Mälestus teeb eilse kauniks

Õpik lk 51. TV 33, 35. Õpik lk 61-62 (sõnavara muutub)

 

Luuletuse esitamine

   
 

07. 10. 05

Sõnavara rikastamise võimalusi. Liitega sõnad, võõrsõnad

L. Meri Laevakuningast ja mereusundist

Õpik lk 52-55, küsimused lk 55. TV 32, 34. Õpik lk 61-62 (sõnavara muutub)

 

Lugemiskontroll (Lugu lendavate taldrikutega)

   
 

11. 10. 05

Liitsõnad. Kokku- ja lahkukirjutus

 

TV 36-38. Õpik lk 61-62 (sõnavara muutub)

 

Etteütlus sagedamini kasutatavate võõrsõnade õigekirjast

   
 

11. 10. 05

Rooma numbrid

J. Kross Mardileib

Õpik lk 56-60, küsimused lk 60. TV 39, 41

   

Ajalugu

 
 

12. 10. 05

Sõnavara rikastamise võimalusi. Uute sõnade loomine. Liitega sõnad

 

TV 40, 42

 

Etteütlus

   
 

14. 10. 05

Kaashäälikuühend

 

TV 43-44, tööleht

 

Töölehe hinne

   
 

14. 10. 05

i ja j õigekirjutus

Kõnekäänd

Tööleht (i ja j). TV 56-57 (kõnekäänd)

 

Töölehe hinne

   
 

18. 10. 05

 

Rahvaluule, selle jaotus. Rahvalaul

Õpik lk 62-64

 

Etteütlus kaashäälikuühendi õigekirjast

Ajalugu

 
 

18. 10. 05

i ja j õigekirjutus

S. Truu Kalevi kalmul

Õpik lk 65-72

E. Raud Kalevipoeg

 

Ajalugu

 
 

19. 10. 05

Sümbol ja märk. Tähistused

 

TV 50-55

 

TK i ja j õigekirjutusest

   
 

21. 10. 05

 

Koostame koduarhiivi

Õpik lk 73-77

 

Lugemiskontroll (Kalevipoeg)

Ajalugu

 
 

21. 10. 05

Veerandil õpitu kordamine

Koostame koduarhiivi. Salmikulehekülje kujundamine

TV 58-59. Õpik lk 77

 

TV hinne

Ajalugu

 
 

01. 11. 05

 

Peatükk armastusest. D. Kareva Üle kuristiku

Kas tunned ennast?

Õpik lk 79, TV 61

       
 

01. 11. 05

 

E. Rösler Armastuskiri Janale

Õpik lk 79-82, TV 60

       
 

02. 11. 05

Lühendid. Aadress kirjale

Kirjasõber

H. Muller Kirjud postmargid. M. Nurme Kiri

Õpik lk 83-84, TV 62-63

 

Luuletuse esitamine (Üle kuristiku)

   
 

04. 11. 05

Õigekirjutuse põhireeglid. Veakriitiliste sõnade kirjutamine. Häälikud (helilised ja helitud)

 

TV 64-65, 67

 

Luuletuse esitamine (Kirjud postmargid või Kiri)

   
 

04. 11. 05

Häälikud. Rõhuliide

V. Tulbin Hesperiidide kuldsed õunad

TV 66, 68. Õpik lk 84-89

       
 

08. 11. 05

Veakriitiliste sõnade õigekirjutus

 

TV 69-71

 

Etteütlus rõhuliite õigekirjutusest

   
 

08. 11. 05

 

Tuletame meelde müüti. Faehlmann Koit ja Hämarik

Õpik lk 90-91, TV 72

Fr. R. Faehlmann Müütilised muistendid

 

Ajalugu

 
 

09. 11. 05

Omadussõna. Omadussõna võrdlusastmed

Lüürika

Kuidas kirjutada luuletust

Õpik lk 92-94, tööleht

 

Lugemiskontroll (Müütilised muistendid)

   
 

11. 11. 05

 

Kuidas kirjutada luuletust. Riim

Õpik lk 95-96

 

KT 2

   
 

11. 11. 05

 

Sonett, haiku, graafiline luule. Riim

Õpik lk 97TV 73-76; luuletuste kirjutamine

 

Omaloomingulise luuletuse hinne

   
 

15. 11. 05

 

Luulevõistlus

Luuletuste kirutamine ja esitamine

 

Omaloomingulise luuletuse esitamise hinne

   
 

15. 11. 05

 

Klassi luuleraamat

Raamatu vormistamine

 

Ühistöö hinne

   
 

16. 11. 05

 

P.-L. Perttula Armastusel mitu nägu…

Õpik lk 98-101, mõttevahetus

       
 

18. 11. 05

 

Seikluste maailmas.

M. Twain Kuulus planguvõõpaja (katkend Tom Sawyerist)

Õpik lk 103-107

       
 

18. 11. 05

 

Dramatiseering

Dramatiseeringu esitamine (õpiku katkend lk 103-107)

 

Rühmatöö hinne

   
 

22. 11. 05

Liitlause. Osalaused. Kirjavahemärgistus

 

Õpik lk 113, TV 79-81

       
 

22. 11. 05

Koma sidesõna ees

 

Õpik lk 113, TV 82-84, tööleht

 

Töölehe hinne

   
 

23. 11. 05

 

J. Krüss Müüdud naer

Õpik lk 108-112, TV 77-78

J. Krüss Timm Thaler ehk müüdud naer

Etteütlus ortograafiast

   
 

25. 11. 05

Otsekõne, kirjavahemärgistus

 

TV85-86

 

Lugemiskontroll (Timm Thaler ehk müüdud naer)

   
 

25. 11. 05

Otsekõne, kirjavahemärgistus

 

TV 87-88

 

TV hinne

   
 

29. 11. 05

 

Kriminaalkirjandus. A. Lindgren Meisterdetektiiv Blomkvist

Õpik lk 114-118

E. Kästner Emil ja salapolitseinikud või

A. Lindgren Meisterdetektiiv Blomkvist või

A. Christie Kümme väikest neegrit

     
 

29. 11. 05

 

Kirjutame kriminaaljuttu

TV 89, õpik lk 126

 

Omaloomingu hinne

   
 

30. 11. 05

 

Kriminaaljutt. M. Leblanc Must pärl

Õpik lk 119-125

 

Lugemiskontroll

   
 

02. 12. 05

 

Filmikunst. Mõisted

Õpik lk 127-128, TV 90-91

       
 

02. 12. 05

 

Kehastume filminäitlejaks

Õpik lk 128. Etüüdide esitamine

       
 

06. 12. 05

Otsekõne kordamine

Tekstiliigid

TV 92

 

Etteütlus otsekõnest

   
 

06. 12. 05

Öeldis. Kordamine

Kava koostamine. Jutu liigendamine.

TV 93

 

TV hinne

   
 

07. 12. 05

 

Kirjutame juttu

Jutu kirjutamine

 

KT 3

   
 

09. 12. 05

 

Filmi stsenaarium. Lammas all paremal nurgas

Õpik lk 129-135

 

Omaloomingulise jutu hinne

   
 

09. 12. 05

 

Ajakirjandus. Uudis. Intervjuu

Õpik lk 135-137; TV 94. Uudise kirjutamine

 

Uudis

   
 

13. 12. 05

Teksti liigendamine

Mõtete korrastamine

Lühikirjandi kirjutamine; TV 95

 

Lühikirjandi hinne

   
 

13. 12. 05

 

Laseme fantaasial lennata. Ulmekirjandus

Mõttevahetus

J. Wyndham Trifiidide päev

Clifford D. Simak Nagu õieke väljal

Suulise töö hinne

   
 

14. 12. 05

Sõnaliigid

Kirjutame ulmejuttu

Ulmejutu kirjutamine

 

Ulmejutt

   
 

16. 12. 05

Sõnaliigid

Teatmeteos koolitunnis. Tähelepanelik lugemine. Loetu mõistmine

TV 96-97

       
 

16. 12. 05

Mineviku moodustamine. Arvsõnade õigekirjutus

 

Tööleht

 

Töölehe hinne

   
 

20. 12. 05

Tabelid ja graafikud, nende lugemine

Teadmiste kordamine ja kontrollimine

TV 99, tööleht

       
 

20. 12. 05

Mida õppisin eesti keele tunnis

Teadmiste kordamine ja kontrollimine

TV 101-104

       
 

21. 12. 05

Mida õppisin eesti keele tunnis

 

TV 98, 100

 

KT 4

   
 

23. 12. 05

Erinevad harjutused sõiduplaani koostamisest palindroomide leidmiseni

 

TV 105-108

 

Töölehe hinne+TV

   
 

23. 12. 05

Hinnang teadmistele (enesehindamine)

Hinnang teadmistele (enesehindamine)

TV 109

       

Õppekirjandus:

Viivi Maanso, Kaider Vardja, Merike Vardja Keelesõber, VI klassi eesti keele õpik

Viivi Maanso, Kaider Vardja, Merike Vardja Keelesõber, VI klassi eesti keele töövihik, I osa

Viivi Maanso, Kaider Vardja, Merike Vardja Keelesõber, VI klassi eesti keele kontrolltööd