I Maailmasõda -> geostrateegiline reegel - vaenlase vaenlane on liitlane

Põhjused: imperialistlike suurriikide vastuolud, suurriikide liidusuhete mehhanism, natsionalism, imperialism, kultuurierinevused, hirm kaotada liitlased
Eeldused: sõjalis-poliitiliste blokkide olemasolu, pingestasid sõjaväereformide läbiviimine Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias, lokaalsed probleemid

Sarajevo atentaat, "Noor Bosnia", "Must käsi", terroristlikud rühmitused.

28.06.1914 - atentaat, prints Franz Ferdinandi tapmine
23.07 - Austria-Ungari ja Serbia vaheline ultimaatum. Serbia jätab nõudmised täitmata.
28.07 - Austria-Ungari kuulutab Serbiale sõja
30.07 - Venemaal mobilisatsioon (Saksa soovitab lõpetada mobilisatsiooni)
01.08 - Saksamaa kuulutab Venemaale sõja
03.08 - Saksamaa kuulutab Prantsusmaale sõja
04.08 - Saksamaa saadab väed üle erapooletu Belgia, Suurbritannia kuulutab sõja Saksamaale
05.08 - Austria-Ungari kuulutab Venemaale sõja

 

Antant

Keskriigid

Prantsusmaa

Saksamaa

Venemaa

Austria-Ungari

Suurbritannia

Türgi

Itaalia

Bulgaaria

Rumeenia

Kreeka

USA

Serbia

11 Ladina-Ameerika riiki

Jaapan

Augustis astub sõtta Jaapan Saksamaa vastu, Keskriikidega liitub Türgi, Bulgaaria. Antantiga liitub Itaalia, Rumeenia, Kreeka ja USA. Schlieffeni plaan - ootamatud löögid erapooletute riikide vastu, Pariis ära võtta, välksõda (Blitzkrieg)
Prantsusmaa põhijõud paigutati Saksa-Prantsuse piirile
Suurbritannia finantseeris liitlasi, mere kontrollimine
Venemaa põhjatud inimressursid.
1905 & 1911 - Maroko kriis 1908 - Bosnia kriis

Aeg

Läänerinne

Idarinne

Ülejäänud rindejooned

1914
Saksamaa surub peale kahel rindel

Saksamaa hõivab Luxemburgi, Belgia ja osa Prantsusmaast. Nurjub välksõja plaan. Vajadus võidelda kahel rindel. Marne'i lahing. Algab positsioonisõda. Rindejoon 720km.

Saksamaa edeneb Poola ja Baltikumi poole. Tannenbergi lahing, Venemaa kaotab lahingu.

Balkanil võitlesid Austria-Ungari ja Serbia

1915
positsioonisõda, merelahingud, tankid, mürkgaas

Rindejoon püsib samana. Ypres'i lahing (kasutati mürkgaasi), 15 000 mürgitus, 5 000 hukkub. Läänerindel muutusteta

Sakslased edenevad, koondavad väed itta ja murravad rinde läbi, liiguvad edasi. Kujuneb positsioonisõda

Lähis-Ida ja Kaukaasia, Türgi väed surutakse Kaukaasiast välja. Dardanelli väina lahing. Türgil ei õnnestunud hõivata Suessi kanalit. Itaalia asus sõtta, alpirinne. Antant vallutas Edela-Aafrika

1916
laieneb riikide arv, laastav mõju rahvale ja majandusele, monopolistlik kapitalism, revolutsioonilised vaated, suureneb slaavi rahvaste vastupanu sõjale

Verduni ja Somme'i lahingud. Hukkus miljon inimest, status quo.

Rindejoon lükkub rohkem idasse. Antantiga liitub Rumeenia. Jüüti merelahing

Austria-Ungari murdis läbi Itaalia rinde. Venemaa edukas Kaukaasias, britid loovutavad Mesopotaamia.

1917
Antant võimas, Keskriigid aktiivsed, langeb Venemaa ja Itaalia

Saksa väed taanduvad märtsis-aprillis. Tankilahing Cambrais'i all.

Rindejoon püsib samana. Toimub veebruarirevolutsioon, Lenin võimul. Jätkab sõda Oktoobrirevolutsioon. Separaatrahu

Liitub USA ja 11 Ladina-Ameerika riiki. Oktoobris Itaalia rindel lahingud. Caporetto lahing, Itaalia kaotab. Vallutatakse brittide poolt Bagdad ja Jeruusalemm.

1918

Sakslased sunnitakse taganema. Lüüakse peaaegu Prantsusmaalt välja, rindejoon lükkub Brüsseli juurde. Teine Marne'i lahing. Ferdinand Foch

Edenevad tublisti Baltikumis, Poolas, Ukrainas ja Valgevenes. Okupatsioon. Bresti rahu, Saksa saab alad endale. 24.02.1918 - Eesti iseseisvub. 29.09 - kapituleerub Bulgaaria

Türklased saavad lüüa Mesopotaamias. Itaalia lööb koos Antandiga Austria-Ungari. 24.10 - eraldub Austria. 03.11 - Austria kapituleerub. Saksa laevastiku novembrirevolutsioon. 09.11 - Wilhelm II loobub troonist. 11.11 - Compiegne'i vaherahu

Compiegne'i rahu - Saksamaa alistub tingimusteta, peab tooma ära väed okupeeritud aladelt, loovutada relvastus, vabastada sõjavangid, varem sõlmitud lepingud tühistati.

Tulemused: Keskriikide häving
Tagajärjed: 10 miljonit tapetud, 10 miljonit haigustesse surnud, 20 miljonit haavatut. Sõjakulud - 360 miljardit dollarit, sõjapurustused 28 miljardit dollarit, sõja käigus kadusid senist impeeriumi, monarhiat (Austria-Ungari, Venemaa, Saksamaa, Türgi)
Rahvusriikide teke Ida- ja Kesk-Euroopas, Saksamaa nõrgenemine. Tekkisid Austria, Ungari, Tšhehhoslovakkia, Serbia-Horvaatia-Sloveenia - Jugoslaavia, Türgi riik jäi alles vaid Väike-Aasia poolsaarel. Nõukogude Venemaa - esimene sotsialistlik riik. Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome iseseisvuvad.
1919 - Versailles'i rahu. Saksamaa pidi loobuma 1/8 oma territooriumist, nõrgenes mõju maailmaturul, sõjaväe piirangud.
Briti impeerium --> laguneb vaikselt, Iiri probleem. USA võim tugevneb, muutus Euroopa võlausaldajaks. Selgelt tugevneb Prantsusmaa. Elsass-Lotring. Tugevneb Jaapan, Itaalia nõrgeneb. Moodsa sõja- ja tööstustehnoloogia kiire areng. Moraalne kahestumine.