2. klassi töökava I poolaasta 2001

Töökava on koostatud MIKSIKE-se õppekava järele rakendades tsükliõpet ja kasutades üldõppe metoodikat.

PÄEVATEEMA.

Teemalehed.

EMAKEEL
1. tsükkel DINOSAURUSED  
1. Mängime paleontolooge. Jutuke.Lause.
2. Kui vanad on kivistised? Liitsõnad.
3. Kuidas tekivad kivistised? Liitsõna. Täis-ja kaash. ühend. Luuletus.
4. Vahel peab olema jäljekütt. Jutt "Munas ja maailmas" Liitsõna.
5. Loomad enne ja nüüd. Jutt "Suplemas"; g, b, d sõna algul
6. Kes olid dinosaurused? Jutt "Brontosaurus", Liitsõna.
7. Luukerest sauruseni. DIAGNOOSETTEÜTLUS.
8. Mida saurused sõid? Jutt " Türannosaurus".
9. Millest kivistised ei jutusta? Jutt "Matkama." Lausete moodustamine.
10. Mis juhtus dinosaurustega? Küsimuste moodustamine.
11. Mida loomad eluks vajavad? Jutt "Jaak". Ümberjutustuse koostamine.
12. Piisoni lugu. ETTEÜTLUS.
13. Teeme "Punast raamatut" KONTROLLTÖÖ. Häälikupikkus, lausete moodustamine.
14. Kuidas takistada väljasuremist? Jutt "Soe koobas" Häälikuühendid.
15. Kordamine. KONTROLLTÖÖ .
2. tsükkel JOOSTES LÄBI AJA.  
1. Aeg. Kaashäälikuühend. Lünktekst.
2. Inimahvid. Täishäälikuühend.
3. Ahvid nagu inimesed. Luuletus "Ahv". Täishäälikupikkus.
4. Inimese arengurida. Pikk ja ülipikk täishäälik.
5. Ürgaeg I. Liitsõna.
6. Ürgaeg II. Nimede kirjutamine.
7. Põllupidamise ja karjakasvatuse teke. Täishäälikupikkus. ETTEÜTLUS – täish.
8. Vanaaeg. Sulghäälikud, sünonüümid.
9. Kultuur vanaajal. Tähestik, sulghäälikud.
10. Olümpiamängud. Suur ja väike algustäht.
11. Vanaaja riigikord. Mida teeb? Mida teevad?
12. Barbarid. Suur ja väike algustäht.
13. Kindlus – loss. ETTEÜTLUS ( algustäht)
14. Rüütlid. Sulghäälikud. Kaashäälikuühend.
15. Rüütlireeglid. Erinev häälikupikkus.
16. Talupoegade elu. Küsilaused.
17. Keskaegne linn. Korrektuurtekstid. Häälikupikkus.
18. Vabrikute algus. KONTROLLTÖÖ. Küsilaused.
19. Tööstus. Tekst " Tööstus" Jutustamine.
20. XX sajand. KONTROLLTÖÖ. Kordamine.
3.tsükkel " OLEME ÜKSTEISEGA SEOTUD".  
1. Tutvumine ja sõbrakssaamine. Karlsson katuselt I. Nimede õigekiri.
2. Keda võib sõbraks pidada? Sõnade leidmine, missugune, kus?
3. Minu unistuste sõber. Lause mõtte kandjana.
4. Sõbral esmakordselt külas. Kirjaliku ümberjutustuse koostamine.
5. Mida teha, kui sõber mossitab? Häälikupikkus, õigekiri.
6. Kuidas lahendada tüli? G,b,d õigekiri. Kellega?Millega?
7. – 8. Kas sõbra tahtmist peab täitma? Lausete koostamine. Kaashäälikuühend.
  K,p,t,g,b,d sõnades, õigekiri.
9. Palju maksab üks Väikevend? -d, -te tegevustnäitavate sõnade lõpus.
10. Miks on olemas lauakombed? Üks korralik inimene. ETTEÜTLUS sulgh.pikk
11. Karlsson hirmutab vargaid. Tegusõna. Loovkirjutamine.
12. Kas torisemine on mõnus? Parim mustkunstnik. Tegusõna.
13. Missugune võiks olla sünnipäev? Väikevennal tuleb sünnipäev I – II. Jutukese kirjutamine. Pikk ja ülipikk häälik.
14. Kas olukord tingib käitumise? Lausete moodustamine. ETTEÜTLUS -kellega? millega? Tegusõna.
15. Kas sõbrad peaksid kõike jagama? H sõna algul. Karlsson koristab.
16. Mis aitab saiapalaviku vastu? KONTROLLTÖÖ.
4.tsükkel " TÄNA MÄNGIME ELU".  
  1. Teater, teater – mis see on?
Jutt "Isa käis eile teatris". Kirjavahemärgid.
2. Näidend ja juturaamat. Aidast leitud raamat I. ETTEÜTLUS. Jutustavad-, küsi- ja hüüdlaused.
3.Näidendi lugemine klassis. NÄIDEND, algab jõulunäidendi "12 kuud" õppimine. Aidast leitud raamat II. Näidend.
4. Kuidas käituda teatris. Peeter ja Tiit – dialoog.
5. Teatrikülastus. JUTUKESE KIRJUTAMINE.
6. Näitlejatöö. Kanapoeg ja pardipoeg. – dialoog
7. Õpime näidendit. Õigekirjaharjutusi. KONTROLLTÖÖ.
8. Õpime näidendit. Näidendi põhjal jutukese kirjutamine.
9. Õpime näidendit. Täis-ja kaashäälikuühendi kordamine.
10. Õpime näidendit. Riim. Riimuvate sõnade leidmine.
11. Õpime näidendit. ETTEÜTLUS – I p/a kordamine.
12. Õpime näidendit. Kordamine. Töö näidendiga.
13. Peaproov. Peaproov – töö näidendiga.
14. Kontrolletendus. KONTROLLTÖÖ I p/a materjali kohta.
15. ESIETENDUS. Esietendus.
16. Kas näidend õnnestus? Kokkuvõtete tegemine.