Tööõpetus. Kalendertööplaan

II poolaasta

5.klass

 

JAANUAR. 

1.nädal, 2 paaristundi.

Teema - tikkimine. Tutvustatakse tikkimise pisteid, rahvariide mustreid. Kaunistatakse konkreetne ese madalpistetega. Eseme kavandamine ja tikkimine. Esemeks on kotike pähklite, sibulate, lõngade vm. hoidmiseks. Materjaliks ühevärviline villane riie või fliis ja villane lõng.  Kaunistus tehakse kotisuu äärde.  Selleks kasutatakse  karikakraõie motiivi.

Umbes 2-3 ôit. Paberist lôike valmistamine.

Koti detailid ühendatakse peale tikkimist omavahel käsitsi üleääre pistega.

Vaata ka raamatust! Olga Soone.  Tikime, lk.41.

 

2.      nädal, 2 t.

Rahvariided.

Rahvariiete meisterdamine papist nukule lõigete abil.

Papist nuku valmistamine.

Nukule lôigete järgi rahvariiete valmistamine.Lähtuda rahvariiete valmistamisel ja modelleerimisel vana-vanaemade rahvariietest.

Rahvariide piltide vaatlemine ja kavandi loomine paberile.

Materjaliks riidetükid, paelad, liim, käärid jms.

Rahvariided kinnitada papile liimi abil.

Korraldatakse näitus.

 

3. näd. 2 t.

Rahvariided. Eelmise tunni jätk.

 

4.    näd. 2 t.

Moe loomine koolilôpu balliks. Kleit. Kavandi koostamine ja selle järgi

tekstiilist ja muust materjalist ning detailidest töö lôplik vormistamine

suurele paberile. Valmis töö suurus 50 cm. Kleit koosneb seeliku ja pluusi osast.

Kavand teha värviline.Valmistöö tegemisel toetuda kavandile .Kavandil näidata ära ka aksessuaarid.

 

VEEBRUAR.

1.    näd. 2 t.

Tekstiil.

Riidest lillede valmistamine. Nartsisside valmistamine.

Lillebuketi valmistamine tüllist. Tülli värvimine.

Materjalid: lilleteip, traat , tüll, riidevärv, käärid, liim jms.

 

2.    näd. 2 t.

Õmblemine.

Töövahendite ja ohutustehnika selgitamine.

Masina osad. Poolimine. Pooli asetamine poolipesasse.

Nôela niidistamine.

Õmblemise tehnoloogia. Õpimapi koostamine.

Lihtsad otseõmblused.

Lapitehnikas motiivide õmblemine . Padjapüür.

Materjalide ettevalmistamine päristööks. Lõikamine.

 

3.    näd. 2 t.

Sama töö jätkamine.  Õmblemise tehnoloogia kordamine.

Masina hooldamine. Õlitamine.

Erinevate tekstiilide tundmaõppimine.

Õpimapi täiendamine. Erinevate riidematerjalide kleepimine

vihikusse.

 

4.    näd. 2 t.

Lihtômbluste kordamine.

Palistused.

Ühekordne palistus ja selle sooritamine puuvillasele kangale.

Vihiku täiendamine ja näidise kleepimine vanalt riideesemelt.

Lisada juurde. millise palistuse vôi  ômblusega on tegemist.

Ettevalmistus kontrolltööks. Terminoloogia omandamine.

Lihtômblus, ühekordne palistus, kahekordne palistus, äärestatud ômblus.

Näidiste leidmine kaltsukoti esemetelt ja nende parajakslõigatud tükkide kleepimine papile.

 

MÄRTS.

1.    näd. 2 t.

Palistused. Kahekordne palistus.

Ristsôna lahendamine.

Praktiline töö.

Rannaskäimise kott.

Kiirematele lihtne mänguasi. Lôike vôtmine ajakirjast ja selle järgi

riidest detailide väljalôikamine ja töö valmisômblemine. Koti dekoreerimine

nööpide vms.

Koti sangadeks kasutada laiemat ilupaela või muud materjali, mis sobib  koti materjaliga kokku.

Seest töödelda riideääred sik-sak ômblusega.

 

2.    näd. 2 t.

Praktiline töö. Kummiga seelik.

Eneselt môôtude vôtmine ja üleskirjutamine.

Seelikumoodidest õpimapi koostamine.

Ajakirjade vaatamine.

 

VAHEAEG.

4.    näd. 2 t.

Eelmise töö jätkamine. Seeliku proovimine.

Seeliku valmisõmblemine.

 

5.    näd. 2 t.

Munadepühade liniku valmistamine. Liniku suurus 1m korda 1m.

Puuvillane kangas, mis teemalt sobib eelolevate munadepühadega kokku.

Kahekordne palistus.

Või tekstiili värvimine, sibori võtete kasutamine linikule mustri tegemiseks.

 

APRILL.

1.    näd. 2 t.

Siiditrükk. Dekoratiivse salli valmistamine või aknakaunistuse valmistamine.

 

2.    näd. 2 t.

Toiduvalmistamine.

Ettevalmistused einevôileibade valmistamiseks. Materjali jagamine ja

kalkulatsiooni tegemine.

Õige toitumine. Teeme ise süüa. Olen  kokk. Salatiretseptide väljamõtlemine.  Päristoitude järgi retseptide äraarvamine. Suurte võileibade valmistamine nii, et nad oleksid tervislikud ja vastaksid õige toitumise nõuetele.

Kahjulikud toitumisharjumused ja kuidas neid vältida.

 

3.    näd. 2 t.

Erinevad kokaraamatud.

Lastelaagrile nädalase menüü koostamine.

Soolase tordi valmistamine kalasaadustest.

 

4.    näd. 2 t.

Kihilise küpsisetordi valmistamine. Tordikonkursi korraldamine.

Kaasavôetud jogurtipakkide toiteväärtuste vaatlemine ja erinevate

kokteilide valmistamine.

Kokteilide serveerimine ja kaunistamine puuviljadega ja suhkruga.

Kokteilidele nimede väljamõtlemine.

Apelsin, kiivi, sidrun, pruun suhkur, tuhksuhkur jne.

Kandik serveerimiseks.

 

MAI.

1.    näd. 2 t.

Etikett.

Lauakombed nüüd ja vanasti.

Käitumine lauas. Läbimängimine.  Jõulukombed ja toidud.

 

2.    näd. 2 tundi.

Lauakatmine.

Hommikulaud. Lôunalaud. Öhtusöök. Kohvilaud.

Rootsilaud. Lauakatmine suurele paberile. Grupitöö.

Kasutatakse papist taldrikuid ja muud butafooriat töö sooritamiseks.

Ette on antud skeemid töö valmistamiseks. Valida tuleb grupil 2 söögikorda.

Kahvlid ja noad lôigatakse välja paberist, samuti vajalikud klaasid.

 

3.    näd.2 t.

Isiklik hügieen ja selle nôuded.

Päevareziim. Töö ja puhkus. Oma 1. koolipäeva  ja 1. puhkepäeva joonistamine suurele paberile.

Kodune töö. Leida ajakirjadest sobilikke väljalôkeid, et panna kokku enesele sobiv meigikott ja basseinitarvete kott. Kasutada värvilist paberit.

Terviseprogrammi koostamine 1 näd teemal “Tervislik  koolivaheaeg  sôbra  pool maakodus”.

Töö vormistada paberile ning seinalehe stiilis. Pealkirjastada.

4. näd. 2 tundi.

Tervishoiumuuseumi külastamine.

 

 

JUUNI.

  1. näd. 2 t.

Kodumajandus. Jäätmete loodusesôbralik ärakasutamine. Abivahendid puhastus-  ja korrastustöödel.

Sandra kodukoha külastamine . Vôi koolimaja ümbruse korrastamine ja jäätmete korjamise vôistluse korraldamine- auhinnaks- tort!!!!!!!

2 osavôtjat töötavad koos ja korjavad ühte kilekotti jäätmeid kooli

ümbrusest 30 min. jooksul. Pärast kokkuvôte tehtud tööst.

 

SUVEVAHEAEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Arvestada tuleb muudatustega , mis  ei ole seotud antud tööplaaniga , vaid vôivad ilmneda koolikorraldusest tingitult. Näiteks tunniplaani jäikus,mis ei vôimalda teha tunde väjaspool kooli .