AJALUGU 5. KLASS

Töökava Einar Värä - Andres Adamsoni õpiku juurde (kirjastus Argo, Tln: 2001)

September, oktoober

1. Mis on ajalugu?

1) mida me nimetame ajaloosündmusteks?

2) milleks on vaja ajalooteadust?

Tööülesanded:

lk 5-8 lugeda, jutustada; küsimused 1,2,4 kirjalikult, 3,5,6 suuliselt.

2. Kuidas uuritakse ajalugu?

1) ajalooteadmiste allikad

Tööülesanded:

lk 9-12 lugeda, jutustada; küsimused 1, 6 kirjalikult, 2-5 suuliselt

3. Kuidas ja miks jagatakse ajalugu?

1) eelajalooline ja ajalooline aeg

2) eelajaloolise ja ajaloolise aja jagamine

Tööülesanded:

lk 14-17 lugeda, jutustada; küsimused 3 kirjalikult, 1,2 suuliselt.

4. Aeg ja selle mõõtmine

1) kuidas hakati aega mõõtma?

2) kalender ja ajaarvamine

Tööülesanded:

lk 19-21 lugeda, jutustada; küsimus 1 kirjalikult.

§ 3) sajandid ja aastatuhanded

4) miks on mitmesuguseid kalendreid?

5) miks on mitmesuguseid ajaarvamisi?

Tööülesanded: l

k 22-23 lugeda, jutustada; küsimused 2 suuliselt, 3,4 kirjalikult + ülesanded vihikust kirjalikult.

Korrata ajaarvamise tööks

5. Kuidas elati kiviajal?

1) miks me kiviaega kiviajaks nimetame?

2) inimesed tulevad!

3) argipäevatoimingud

Kontrolltöö ajaarvamisest

Tööülesanded:

lk 25-28 lugeda, jutustada; küsimused 1, 2, 4, 5, 7 suuliselt, 3,6 kirjalikult.

6. Inimene hakkab maailma muutma

1) kuidas sai alguse põllundus ja loomakasvatus?

2) inimeste elu muutub

Tööülesanded:

lk 30-33 lugeda, jutustada; küsimused 1-3 kirjalikult.

Tund raamatukogus

tutvumine muinas- ja vanaaega käsitlevate raamatutega

7. Muinasaeg asendub vanaajaga

1) vask, pronks, raud

2) kes leiutas ratta?

Tööülesanded:

lk 34-38 lugeda, jutustada; küsimused 1-3 suuliselt, 4 kirjalikult.

Korrata kontrolltööks § 5-7

8. Usk

1) Vaarao - Päikese poeg

Kontrolltöö §5-7

Tööülesanded:

lk 39-41 lugeda, jutustada; küsimus 1 kirjalikult.

2) püramiidi ehitamine

3) Egiptuse jumalad

Tööülesanded:

lk 42-43 lugeda, jutustada; küsimused 2-4 suuliselt, 5 kirjalikult.

9. Kiri

1) Sinuhe jutustus

2) kuidas Champollion Vana-Egiptuse kirja saladuse selgitas

3) kuidas vanaajal kirjutati?

Tööülesanded:

lk 45-48 lugeda, jutustada; küsimused 1-4 suuliselt, 5 kirjalikult.

Korrata teadmiste kontrolli testiks § 8-9

Filmi vaatamine "Kirja areng"

Teadmiste kontrolli test § 8-9

Tööülesanded:

piltmõistatuse joonistamine (kodus)

10. Maakaardid

1) inimeste ettekujutus Maast läbi aja

2) Anaximandros – esimese teadaoleva maakaardi koostaja

Tööülesanded:

lk 49-52 lugeda, jutustada; küsimused 1-4 suuliselt

Tund raamatukogus – "Maakaardid"

Tööülesanded:

arutelu (klassis), milleks on üldse vaja maakaarte; kus ja milleks neid kasutatakse?

11. Esimene ajaloolane

1) Maratoni lahing

2) ajaloo isa