AJALUGU 9. KLASSILE

Töökava
Lähiajalugu

September

1. Rahvusvaheline olukord pärast Esimest maailmasõda

1) Compiègne’i vaherahu

2) Versailles’ rahu

3) Versailles’-Washingtoni süsteem

4) muutused maailma poliitilisel kaardil

5) Nõukogude Venemaa

6) Rahvasteliit

Tööülesanded:

lk 8-13, TV ptk 1, mõisted: kapituleeruma, reparatsioon, demilitariseerimine, dominioon, vabariik, sudeedisakslased, separaatrahu.

2. Rahvusvahelised suhted 1920. aastail

1) patsifismi ajastu

2) regionaalkonfliktid ja Rahvasteliit

3) Vene küsimus

Tööülesanded:

lk 14-17, TV ptk 2, mõisted: patsifism, pakt, desarmeerimine, agressioon, proletaarlased.

3. Rahvusvahelised suhted 1930. aastail

1) sõjakollete kujunemine Euroopas ja Aasias

2) Itaalia agressioon Etioopia vastu

3) Saksamaa taasrelvastumine

4) Prantsusmaa otsib liitlasi

5) Berliini-Rooma telg. Antikominterni pakt

6) Kodusõda Hispaanias

Tööülesanded:

lk 18-22, TV ptk 3, mõisted: humanitaarabi, majandussanktsioonid, agressor, koloonia, diktatuur, Komintern.

4. Maailmamajandus

1) Esimese maailmasõja majandusliku tagajärjed

2) majandus 1920. aastail

3) Suur ülemaailmne majanduskriis

Tööülesanded:

lk 23-25, TV kordamine (ptk 1-4)

4) kriisist väljumise teed

5) majandus 1930. aastail

Tööülesanded:

lk 25-27, TV ptk 4, mõisted: inflatsioon, tarbekaubad, spekuleerimine, totalitarism, devalveerimine, kaitsetollid, kullastandard, ideoloogia.

Korrata kontrolltööks § 1-4

5. Demokraatia Euroopas kahe maailmasõja vahel

1) demokraatia edusammud

2) tähtsamad poliitilised voolud pärast esimest maailmasõda

3) pealetung demokraatiale

Kontrolltöö § 1-4

Tööülesanded: lk 28-31, TV ptk 5, mõisted: autoritaarne, sotsialism, revanšistlik, kapitalism, kodanlus, kommunism, vabaturumajandus

6. Suurbritannia

1) kaotatud edumaa

2) muutused sisepoliitikas

3) Briti impeerium

4) Iirimaa probleem

5) Suurbritannia ja Euroopa mandririigid

6) inglased endi ja teiste silmis

Tööülesanded:

lk 32-36, TV ptk 6, mõisted: sufražetid, autonoomia, statuut.

7. Prantsusmaa

1) Prantsusmaa pärast I MS

2) põllumajandusmaast tööstusriigiks

3) majanduskriisi aastad

4) rünnakud demokraatia vastu

5) Rahvarinde reformid

6) Prantsusmaa välispoliitika 1920.-1930. aastail

Tööülesanded:

lk 37-41, TV ptk 7, mõisted: agraarmaa, koalitsioonivalitsus, sotsiaalsed tagatised.

8. Põhjamaad

1) Skandinaavia maad pärast I MS

2) Soome pärast I MS

3) Soome-Rootsi tüli Ahvenamaa pärast

4) Põhjamaade sisepoliitiline olukord 1920. aastail

5) Soome suhted Skandinaavia maadega 1930. aastail

Tööülesanded:

lk 42-46, TV 8 ptk, mõisted: neutraliteedipoliitika, orientatsioon.

9. Läänemere maade koostöökatsed

1) Läänemere maad pärast I MS

2) koostöökatsed 1920. aastail

3) Balti riikide ja Poola koostöö 1930. aastail

Tööülesanded:

lk 47-50, TV ptk 9 ja kordamine (ptk 5-9).

Kordamine kontrolltööks § 5-9

10. Eesti Vabariigi loomine 1917-1920

1) autonoomne Eesti

2) enamlased võimul

3) iseseisvuse väljakuulutamine

4) Vabadussõda

Kontrolltöö § 5-9

Tööülesanded:

lk 51-55, TV ptk 10, mõisted: repressioon, manifest, Landeswehr, kommuun.

11. Eesti Vabariik 1920. aastail

1) sisepoliitika

2) majandus

3) välispoliitika

Tööülesanded:

lk 56-59, TV ptk 11, mõisted: kultuurautonoomia, asundustalud.

12. Eesti Vabariik 1930. aastatel

1) Suur kriis

2) sõjaväeline riigipööre

3) "Vaikiv ajastu"

4) majandusolud

5) välispoliitika

Tööülesanded:

lk 60-63, TV ptk 12.

Kordamine kontrolltööks § 10-12

13. Läti ja Leedu 1918-1940

1) Esimene maailmasõda

2) Läti iseseisvumine

3) Vabadussõda

4) demokraatia ajajärk

5) autoritaarne kord

6) majanduslik areng

7) välissuhted

Kontrolltöö § 10-12

Tööülesanded: lk 64-67, TV ptk 13 ja kordamine (ptk 10-13).

14. Ameerika Ühendriigid

1) uue tehnika ja tehnoloogia võidukäik

2) Suur ülemaailmne majanduskriis

3) president F. D. Roosevelt ja new deal

Tööülesanded: lk 68-72, TV ptk 14, mõisted: korruptsioon, majanduslik liberalism, isolatsionism

15. Diktatuurid Euroopas

1) diktatuuride tekkimise põhjused

2) autoritaarsus ja totalitarism

3) totalitaarsete režiimide iseloomulikud jooned

4) Itaalia fašism

Tööülesanded: lk 73-77, TV ptk 15, mõisted: propaganda, sotsiaalprobleemid.