VIII klassi bioloogia töökava

Elusorganismide kooselu

Teema käsitleb elusorganismide suhteid ümbritseva keskkonna eluta ja elusa osaga; organismide kooselu vorme ning vastastikuseid suhteid; toiduahelaid ja nende kujunemist erinevates elutingimistes; ökoloogilise tasakaalu kujunemist ja seda mõjutavaid tegureid; liikide ja koosluste kaitset ning sellest arusaama kujunemist ajaloo vältel.

Nädal Teema Mõisted Oskused, kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
1. Organism ja keskkond Keskkond; lühipäevataimed, pikapäevataimed; kõigusoojased, püsisoojased; kohastumine    
1. Koloniaalsus ja sümbioos Koloonia, sümbioos, mükoriisa    
2. Parasitism Parasitism, parasiit, vaheperemees, peremees Parasiitide vältimine  
2. Kisklus ja konkurents Kisklus, kiskja, röövloom, saakloom; konkurents    
3. Kooslus ja populatsioon Populatsioon, kooslus, ökosüsteem    
3. Toiduahel Tootjad, tarbijad, tipptarbijad, lagundajad; kiskahel, laguahel, nugiahel; toiduvõrk    
4. Ökoloogiline tasakaal Ökoloogiline tasakaal; happevihmad Keskkonna kaitsmise võimalused  
4. Liikide ja koosluste kaitse Looduskaitse, liigikaitse, koosluse kaitse, ökosüsteemikaitse; loodusreservaat, rahvuspark Teadmised Eestis ja mujal matkamiseks  

Elu mikroskoopilises maailmas

Teema käsitleb põhiliselt mikroskoopilisi organisme. Tutvutakse bakterite ja algloomade ehituse ja elutegevusega.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
5. Bakterid Bakter, vibur, rakukest, membraan, tsütoplasma, tuumaaine; eeltuumsed, heterotroofid, autotroofid, aeroobsed anaeroobsed, spoor. Tsüanobakterite mürgised ühendid.  
5. Bakterite tähtsus looduses ja inimese elus Pastöriseerimine, steriliseerimine Kasulikud ja kahjulikud bakterid  
6. Algloomad.

Silmviburlane

Rakutuum, kulend, toitekublik, tuikekublik, tsüst.

Silmtäpp, kloroplastid

  Heina leotise uurimine
7. Kingloom.

Algloomade tähtsus.

Ripsmed, suuväli, rakusuu, rakupärak Parasiitsed algloomad  

Seened

Teema käsitleb ainu- ja hulkrakseid seeni; nende paljunemist ja arengut; kübarseeni, seente osa looduses ja inimese elus.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
8. Seened.

Hallitusseened

Hüüfid, mütseel, eosed, nõiaring.

Antibiootikumid

Hallitusseente mõju inimese tervisele.

Antibiootikumid.

Hallitusseente vaatlus
9. Pärmseened.

Parasiitseened

Käärimine, pungumine. Pärmseente kasutamise võimalused.

Parasiitseened

Pärmseente vaatlus
10. Kübarseened Viljakeha, kübar, jalg, Söögiseened ja mürgised seened Seente ehituse tundmaõppimine
11. Seente tähtsus looduses ja inimese elus Seenjuur   Tuletaela vaatlus

Vetikad

Teema käsitleb ainu- ja hulkrakseid vetikaid, nende paljunemist; vetikate tähtsust looduses ja inimese elus.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
12.-13. Vetikad.

Üherakulised vetikad

Hulkraksed vetikad

Tallus, kromatofoor, pooldumine   Vetikate vaatlus
13. Vetikate tähtsus inimese elus   Vetikate kasutamine  

Samblikud

Teema käsitleb samblike ehituslikke iseärasusi, paljunemist; samblikke kui keskkonnatingimuste indikaatoreid

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
14. Samblikud. Koorik-, leht- ja põõsassamblikud   Samblike vaatlus
14. Samblike tähtsus looduses ja inimese elus   Samblikke kui keskkonnatingimuste indikaatoreid  

Taimede paljunemine

Teema käsitleb mittesugulist paljunemist taimeriigis; sugulise paljunemise iseärasusi; õie ehitust ja funktsioone, õisikute bioloogilist tähtsust.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
15. Mittesuguline paljunemine Vegetatiivne ja eoseline paljunemine Mittesuguliselt paljunevate taimede kasvatamise iseärasused  
16. Suguline paljunemine Gameedid; käbi; õis, kaheliviljastumine, vili   Õie vaatlus
17. Õisikud Kobar, nutt, sarikastõlvik   Õisikute vaatlus

Selgrootud loomad

Teema käsitleb selgrootuid organisme: putukaid, ämblikulisi, vähilisi, kõrgemaid usse, limuseid, ainuõõsseid ja käsnasid. Õpitakse tundma nende välis- ja siseehitust ning sigimise iseärasusi; eluviiside ning eluvormide mitmekesisust ja kohastumusi; nende osa looduses ja inimese elus.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
18. Selgroogsete ja selgrootute võrdlus Närvikett, suletud ja avatud vereringe    
18. Käsnad Hulkraksed, ainuraksed    
19. Ainuõõssed.

Hüdra, meririst, korallid, meriroosid

Kombitsad, kõrverakud.

Atollid

   
20. Ussid. Vihmauss Erituselundid, vereringe, hingamiselundid Vihmausside tähtsus  
20. Usside mitmekesisus   Kaanid  
21. Teod Kõhtjalgsed; hõõrel   Tigude kodade vaatlus
21. Karbid Lõpused Söödavad karbid Karpide kodade vaatlus
22. Peajalgsed Tindinääre    
23. Vähid Sõrad, liitsilmad, ujujalad; pearindmik, tagakeha Vähkide püük  
23. Vähkide mitmekesisus ja tähtsus     Merikilgi vaatlus
24. Ämblikud Võrgunäsad, sugaküünised, trahheed, raamatkopsud   Ämbliku vaatlus
24. Teisi ämblikulaadseid   Puukentsefaliit  
25. Putukad.

Rohutirts

Kitiinkest; pea, rindmik, tagakeha, tundlad, suised; vaegmoone Rändtirtsud  
26. Teisi putukaid.

Liblikad

Täismoone   Erinevate liblikaliikide tundmaõppimine
27. Mardikad, kiilid, kahetiivalised   Kasulikud ja kahjulikud putukad Erinevate mardikaliikide tundmaõppimine
28. Kiletiivalised Ühiselulised putukad; lesk; nektar, mesi, õietolm; sülem Mesilase, herilase hammustus  
29. Inimkaaslejad putukad   Inimkaaslejate putukate vastu võitlemine  

Bioomid

Teema käsitleb taimede ja loomade elupaigalist leviku seaduspärasusi Maal; tuletatakse meelde abiootilisi ja biootilisi tegureid, mis mõjutavad taimede ja loomade levikut; selgitatakse levimist piiravate või suunavat tingimuste erinevust taimedel ja loomadel; tutvutakse Maa peamiste taimkattevööndite ja neis valitsevale elutingimuste ning iseloomulike taimeliikige; tutvutakse peamiste loomageograafiliste regioonige, nendes valitsevate elutingimuste ja iseloomulike loomaliikidega.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
30. Taimede levik Maal Mikro- ja makrokliima Taimede kasvatamiseks vajalikud tingimused  
31. Taimkatte looduslikud vööndid Taimkattevööndid    
32. Külmakõrb, tundravöönd, okasmetsad, laialehiste metsade vöönd Heletaiga, tumetaiga    
33. Rohtlavöönd, kõrbevöönd, lähistroopilise igihalja metsa vöönd, ekvatoriaalse metsa vöönd, savann Efemeerid, liaanid, soolakutaimed, epifüüdid    
34. Loomade levik Maal Loomade eluks vajalikud tingimused    
35. Loomageograafilised regioonid Erinevad loomaliigid    
36. Loomade ränded Ränne    

Inimese tervishoid

Teema käsitleb viirusi, baktereid, seeni, taimi ja loomi inimese haigustekitajatena; haiguse profülaktikat; tervislikke eluviise; ravimtaimede kasutamist; olmetraumasid; esmaabi; inimese kliinilist ja bioloogilist surma; elustamisvõtteid; keskkonnategurite mõju inimesele; tervisliku elukeskkonna loomist.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
37. Haigus Tervis, haigus, sümptomid, diagnoos, tüsistus Haigusi tekitavate tegurite teadmine  
37. Organismi kaitse haigustekitajate vastu Immuunsüsteem, lümfotsüüdid, antikehad Immuunsüsteemi tugevdamine  
38. Nahk Sarvkiht, marrasknahk, pärisnahk, higinääre, rasunääre Naha tervishoid  
38. Veri Vereplasma, vererakud Vererühmad  
39.. Immuunsus Vaktsiin, vaktsineerimine Vaktsineerimise vajalikkus  
39. Viirused Pärilikkusaine Viirushaigused  
40. Bakterid ja haigused Tõvestavad bakterid, toksiinid, antibiootikumid Bakterhaigused; antibiootikumide manustamine  
40. Inimest tõvestavad algloomad Toksoplasmad, toksoplasmoos Algloomade poolt tekitatud haigused  
41. Seened kui haigustekitajad Mükotoksiinid, allergia, astma Seenhaigused  
41. Mürktaimed ja ravimtaimed Alkaloidid, narkootikumid Mürktaimed ja ravimtaimed  
42. Inimese tervist ohustavad loomad   Esmaabi  
42. Haiguste ennetamine Profülaktika, vaktsineerimine    
43. Õnnetusjuhtumid ja esmaabi   Lihtsamad esmaabi võtted  
43. Inimese surm ja elustamisvõtted Kliiniline ja bioloogiline surm Elustamisvõtted  
44. Keskkonnategurite mõju inimesel      
44. Tervislikud eluviisid Stress Tervisliku eluviisi kujundamine  

Kirjandus

M. Martin, U. Kokassaar, M. Toom, Bioloogia VII klassile. 1997, 254
M. Martin, M. Toom, U. Kokassaar, Bioloogia VIII klassile. 1998, 190
V. Maavara, Noore entomoloogi käsiraamat. 1956, 275
E. Merivee, H. Remm, Mardikate määraja. 1973, 307
H. Trass, T. Randlane, Eesti suursamblikud. 1994, 399
K. Kalamees, Seenespekter. 1986, 64