IX klassi bioloogia töökava

Rakk ja koed

Teema käsitleb taime- ja loomaraku võrdlust; peamisi rakuorganelle, nende funktsioone; raku ehituse ja talitluse vahelisi seoseid; taimekudesid; põhilisi loomseid koetüüpe, nende ehitust ja talitlust.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
1. Rakk ja koed

Raku ehitus

Rakutuum, kromosoomid, tsütoplasma-võrgustik,   Tutvumine mikroskoobiga
2. Raku ehitus Mitokondrid, ribosoomid, lüsosoomid, Golgi kompleks, rakumembraan    
2. Taimeraku iseärasused Plastiidid, kloroplastid, kromoplastid, leukoplastid, vakuoolid, rakukest    
3. Rakkude paljunemine Pärilikkusaine, tütarkromosoomid    
3. Taimekoed Algkoed    
4. Taimekoed Püsikoed; põhikude, assimilatsioonikude, säilituskude, juhtkude, tugikude, kattekude    
4.. Loomsed koed Epiteelkude, sidekude, lihaskude, närvikude    

Ülevaade inimese elundkondadest

Teema käsitleb tugi- ja liikumiselundkonda; luude koostist ja ehitust, tähtsamaid lihaseid; vereringeelundkonda ja südame ehitust, hingamiselundkonna ehitust ja talitust; sisenõrenäärmeid.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
5. Luude koostis ja ehitus Luukude, käsnollus, luuüdi, kõõlus    
5. Luud ja nende ühendused Kõhr, liiges    
6. Inimese luustik Luustik, vaagen, rinnakorv, selgroog    
6. Lihased Sile-, vööt- ja südamelihased    
7. Inimese lihastik Painutaja- ja sirutaja lihased    
7. Lihaste energiavarustus      
8. Vereringeelund-kond.

Südame ehitus

Südameklapid, koda, vatsake,    
9. Südame talitlus Elektrokardiogramm    
9. Südame-veresoonkonna haigused Infarkt    
10. Veresooned ja vererõhk Arterid, kapilaarid, veenid; venoosse, arteriaalsed veresooned; vererõhk, kõrgvererõhutõbi    
10. Suur ja väike vereringe Venoosne ja arteriaalne veri, suur ja väike vereringe    
11. Õhu liikumine organismis Hingamiselundkonna osad    
11. Kopsu ehitus ja talitlus Alveoolid, diafragma, rakuhingamine    
12. Sisenõrenäärmed Hormoonid    
12. Hormoonid Hüpofüüs, käbikeha, kilpnääre, neerupealised, kõhunääre, diabeet    

Inimese närvisüsteem ja meeleelundid

Teema käsitleb inimese närvisüsteemi ehitust ja talitlust; nägemis-, kuulmis-, haistmis-, maitsmis-, kompimis- ja lihastunnetusmeelte ehitust ja talitlust ning tervishoidu.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
13. Närvisüsteem

Peaaju

Peaaju osad    
14. Seljaaju      
14. Närvid Piirdenärvisüsteem; erutus, närviimpulss; somaatiline ja vegetatiivne närvisüsteem    
15. Refleksid Refleks, ärritus, tingitud ja tingimatud refleksid; refleksikaar    
15. Silma sise- ja välisehitus Silmamuna, sarvkest, vikerkest, võrkkest, silmalääts, kollatähn, pimetähn    
16. Nägemine, nägemishäired Kaugnägevus, lühinägevus    
16. Silmade tervishoid      
17. Kõrva sise- ja välisehitus Väliskõrv; keskkõrv, vasar, alasi, jalus; sisekõrv    
17. Kuulmine, kuulmishäired Kurtus, kuulmislävi    
18. Tasakaalumeel Poolringkanalid    
18. Maitsmine Keelenäsad    
19. Haistmine Haisterakud    
19. Kompimine      

Organid ja organsüsteemid

Teema käsitleb võrdlevalt taimede, loomade ja inimese organite ja organsüsteemide ehitust ja talitlust; inimese organite ja organsüsteemide koordineeritud talitluse olemust; elundkondade arengut selgroogsetel organismidel.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
20. Taimeorganid Vegetatiivsed ja generatiivsed organid    
20. Organid ja organsüsteemid loomadel      

Paljunemine ja areng eluslooduses

Teema käsitleb sugulist ja mittesugulist seentel, taimedel ja loomadel; pärilikkuse aluseid; pärilikku ja mittepärilikku muutlikkust; pärilikke ja mittepärilikke haigusi, nende profülaktikat.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
21. DNA, geenid ja kromosoomid DNA, geen, kromosoomistik, dominantne ja retsessiivne alleel    
21. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus Muutlikkus, pärilikkus, mittepärilikkus, mutageenid, mutatsiooniline muutlikkus; kaksikud    
22. Organismide paljunemisviisid ja muutlikkus Eosed, meioos    
22. Pärilikud haigused Mutatsioonid, geeniteraapia    
23. Muudetud pärilikkusega organismid Transgeensed taimed ja loomad    

Organismid oma elukeskkonnas

Teema käsitleb organismide aine- ja energiavahetuse iseärasusi ja organismide infovahetust keskkonnaga.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
23. Organismide aine- ja energiavahetus Ainevahetus, sünteesi- ja lõhustumisreaktsioon    
24. Loomade infosüsteemid Liitsilmad    

Eluslooduse evolutsioon

Teema käsitleb bioevolutsiooni; viiruste, bakterite, algloomade ja seente kohta eluslooduse arengus; olelusvõitlust ja looduslikku valikut, liiki ja liikide teket; inimese arengut; inimese bioloogilist ja sotsiaalset evolutsiooni; inimrasse.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
24. Looduslik valik Looduslik valik, olelusvõitlus, kohastumine, kohanemine    
25. Liik ja liikide teke Liik, populatsioon, ristumisbarjäär    
25. Bioloogilise evolutsiooni tõendid Fossiilid, paleontoloogia, rudimendid    
26. Eluslooduse süsteem Süstemaatika    
26. Elu tekkimine ja taimeriigi evolutsioon Geokronoloogiline tabel    
27. Loomariigi evolutsioon Ürglind    
27. Inimese evolutsioon Inimahvid, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, neandertaallane    
28. Inimrassid Negriidid, europiidid, mongoliidid    

Ökosüsteemid

Teema käsitleb organismide ja keskkonna vahelisi suhteid populatsioonide ja ökosüsteemide tasemel; inimese mõju ökosüsteemile; biosfääri kui tervikut; keskkonnakaitset Eestis ja maailmas.

Nädal Teema Mõisted Oskused ja kasutamine igapäeva elus Praktilised tööd, vaatlused, näitkatsed
28. Biosfäär Biosfäär, biosfäärikaitseala, bioom, reservaat    
29. Looduse mitmekesisus Biodiversiteet    
29. Keskkonnakaitse mõiste ja eesmärgid Monitooring    
30. Maailma rahvastiku kasv      
30. Inimkonna toiduprobleemid      
31. Loodusvarade kasutamine      
31. Keskkonna saastumine, õhu saastumine Kasvuhooneefekt, osoonikiht, sudu    
32. Veereostus      
32. Jäätmemajandus      

Kirjandus

U. Kokassaar, M. Martin, M. Toom, Bioloogia IX klassile. 1999, 175
L. Gavrilov, V. Tatarinov, Anatoomia. 1985
V. Masing, Ökoloogialeksikon.1992, 320
Elusloodus. 1983
H. Kallak, Bioevolutsioon. 1990, 129
R. Santti, J. Suominen jt., Muutuv keskkond ja tervis. 1996, 165
T. Vuorisalo, Keskkonnaökoloogia. Keskkonnakaitse põhialused ja ürglooduse kaitse. 1995, 115
A. Örd (toim.), Eesti metsade kaitse ja kasutamine. 1992, 123