Tööplaanid ja ainekavad (sajandi alguse seisuga)
MIKSIKEse õppekava
Riiklik õppekava

LOODUSÕPETUS

EMAKEEL

MATEMAATIKA

1. klass

Loodusõp.1.kl (Avita)
 
Loodusõp. 1.kl II pa
Külvi Kipper
Loodusõp. I pa K.Korol
Loodusõp. II pa k.Korol
Loodusõp. A.Lõhmus
Loodusõp. 1.kl I pa

2. klass
Loodusõp. 2.kl (Koolibri)
Loodusõp. 2.kl (Avita)
Loodusõp. 2.kl  
R.Veske
Loodusõp. 2.kl Lõhmus
Loodusõp. 2.kl I pa  Kipper
Loodusõp.2.kl 3.v. Kipper
Loodusõp.2.kl 4.v. Kipper

Temaat. tööpl. 2.kl  Veske
Loodusõp. 2.kl  M.Mihhels
Loodusõpetus A.Lõhmus
Loodusõpetus I pa Korol
Loodusõpetus II pa Korol

3. klass
Loodusõp. 3.kl (Avita)

Loodusõp. 3.kl
Temaat. tööpl. 3.kl Veske
Loodusõp. 3 kl 1.v Korol
Loodusõp. 3.kl 3.-4.v Korol
Loodusõp. 3.kl Lõhmus
Loodusõp. 3.kl  K.Kippper
Loodusõp. I-III v. K.Kipper

4. klass
Loodusõp. 4.kl (Avita)
Loodusõp. 4.kl (Koolibri)

Loodusõp. 4.kl  R.Veske
Temaat. tööpl. 4.kl Veske
Loodusõp. 
1  2  3  4
Korol
Loodusõp. 4.kl I pa Pajur
Loodusõp. 4.kl  Lõhmus

5. klass
Loodusõp. 5.kl (Avita).
Loodusõp. 5.kl Lõhmus
Loodusõp 5. kl Lõhmus

6. klass
Loodusõp. 6.kl A.Lõhmus
Loodusõp. I pa Kruusmaa

Loodusõp. 6.kl (Avita) 

Bioloogia 7.kl 3.-4.vLuukas
Bioloogia 8.kl 1.-2.vLuukas
Bioloogia 7.kl
Bioloogia 8.kl
Bioloogia 9.kl

 

1. klass

Eesti k 1-2 liitklass Aili Lomp
Emakeel 1.kl

Emakeel 1.kl I pa
K.Kipper
Emakeel 1.kl II pa K.Kipper
Emakeel Annika Lõhmus
Emakeel I pa Külli Korol
Emakeel II pa Külli Korol

2. klass
Emakeel 2. kl
Emakeel 2. kl I pa Miksike
Emakeel 1.-3.v. Külvi Kipper
Emakeel 4.v. Külvi Kipper
Emakeel I pa Külli Korol
Emakeel II pa Külli Korol

3. klass
Emakeel 3.kl
Emakeel 3.kl AVITA II osa
Emakeel 3.kl 3.v, 4.v Korol
Eesti keel 3.kl lI pa Tiiu Pajur
Emakeel  I pa Külvi Kipper
Emakeel IV v. Külvi Kipper

4. klass
Emakeel 4.kl
Emakeel 4.kl
Emakeel 4.kl (Koolibri)
Eesti k 4.kl I pa Tiiu Pajur
Emakeel   1    Korol

Avita tunnijaotuskava

5. klass
Emakeel 5.ja 6.kl
Emakeel 5.kl
Emakeel 5.kl Reet Saare
Kirjandus 5.kl Reet Saare
Emakeel 5.kl Avita
Emakeel 5.kl Avita K.Kutti
Emakeel 5.kl V.Pihelgas
Emakeel 5.kl Avita Pihelgas


6. klass
Emakeel 6.kl
V.Pihelgas
Emakeel 6.kl Avita Pihelgas
Emakeel 6.kl  Milvi Mihhels
Kirjandus 6.kl Svetlana Kass

7. klass
Emakeel 7.kl I pa
V.Pihelgas
Kirjandus 7.kl I pa Pihelgas
Eesti keel 7.kl
S.Kass
Kirjandus 7.kl Svetlana Kass

8. klass
Eesti k 8.kl Koolibri
Pihelgas
Kirjandus 8.kl V.Pihelgas
Kirjandus 8.kl Svetlana Kass

9. klass
Emakeel 9.kl V.Pihelgas
Kirjandus 9.kl Pihelgas

1. klass

Matem 1-2 liitklass Aili Lomp
Matemaatika 1.kl

Matemaatika I pa Külli Korol
Matemaatika II pa Külli Korol
Matemaatika 1.kl I pa
Kipper
Matemaatika 1.kl II pa
Kipper

Matem 1.kl I pa
A.Lõhmus
Matem 1.kl
A.Lõhmus

2. klass
Matemaatika 2.kl
Matemaatika 2.kl I pa Miksike
Matem 2.kl I pa A.Lõhmus
Matem 2.kl I pa 2004 Lõhmus
Matemaatika 2.kl I pa
Kipper
Matemaatika 2.kl 3v. K.Kipper
Matemaatika 2.kl 4v. K.Kipper
Matem 2.kl I pa 05/06 K.Korol
Matem 2.kl II pa 05/06 Korol
2.kl matem koduül kogu Korol
2.kl matem koduül II Korol

3. klass
Matem 3.kl 1. veerand
Korol
Matem 3.kl Marianne Tekkel

Matemaatika I pa Külvi Kipper
Matemaatika 3.v. Külvi Kipper
Matemaatika 4.v.
Külvi Kipper
Matem 3.kl 3.-4.v Külli Korol
Matem 3.kl II pa Tiiu Pajur

4. klass
Matemaatika 4.kl
Matem 4.kl I pa Tiiu Pajur
Matem 
1  2  3   Külli Korol

5. klass
Matemaatika 5.kl
Matem I pa 5.kl Imbi Koppel

6. klass
Matem I pa 6.kl
Imbi Koppel

KODULUGU/
TERVISEÕPETUS/
KODANIKUÕPETUS

 AJALUGU

ÜHISKONNAÕPETUS

MITMESUGUST

Kodulugu 1-3.kl
Kodulugu 2.kl Mihhels
Kodulugu 3.kl
Inimeseõp. 1.kl I K.Kipper
Inimeseõp. 2.kl. I  K.Kipper
Inimeseõp. 1.kl 3.v Kipper
Inimeseõp. 1.kl 4.v
Kipper
Inimeseõp. 2.kl A.Lõhmus
Inimeseõp. 2.kl 4.v K.Kipper

Inimeseõp. 1.-3.v K.Kipper
Inimeseõp. 4.v Külvi Kipper
Inimeseõp. 3.kl 3.-4.v
Korol
Inimeseõp. 3.kl A.Lõhmus
 
Ühiskonnaõp. 4.kl
T.Pajur
Ühiskonnaõp. 4.kl A.Lõhmus

Kodanikuõp. 4.kl

Terviseõpetus 5.kl

Terviseõpetus 5.kl
A.Lõhmus

Ajalugu 5.kl 1.v S.Kass
AJalugu 8.kl 1.v S.Kass
Ajalugu 9.kl 1.v
S.Kass
Ühikonnaõp. 4.kl 1.v
Korol
Ühiskonnaõp. 4.kl Lõhmus
Ajalugu 5.kl
Nevi Pello
Ajalugu 5.kl
  Margit Ülevaino
Ajalugu 6.kl
  Margit Ülevaino
Ajalugu 7.kl
Margit Ülevaino
Ajalugu 8.kl I pa
M.Ülevaino
Ajalugu 8.kl III v.
M.Ülevaino
Ajalugu 9.kl I pa
M.Ülevaino
Ajalugu 6.kl
Sirje Mölder
Ühiskonnaõp. 9.kl S.Kass

MUUSIKAÕPETUS
1. klass
  Karin Simso
2. klass  Karin Simso
3. klass  Karin Simso
4. klass  Karin Simso
4. klass  Karin Simso

KEHALINE KASVATUS
1. klass
    Karin Simso   
2. klass II pa Karin Simso

RÜTMIKA
Rütmika 1.kl (.xls) K.Kipper
Rütmika 1.kl I pa K.Kipper
Rütmika 1.kl II pa K.Kipper
Rütmika 2.kl Külvi Kipper
Rütmika 2.kl II pa K.Kipper
Rütmika 4.kl  Külvi Kipper
Rütmika 5.kl Külvi Kipper
Rütmika 5.kl I pa K.Kipper 

Parandusõpe 2.-4.kl T.Eller
Parandusõpe 2.kl
Meeri Talv

Kaja Kiisi õppekavad
Kunstiõpetus 1.kl I pa Kipper
Kunstiõpetus 1.kl II pa Kipper
Tööõpetus 2.kl Katrin Lõhmus
Kunstiõpetus 2.kl I pa Kipper
Kunstiõpetus 1.kl I pa K.Korol
Kunstiõpetus 1.kl II pa  Korol
Klassijuhataja tp 2.kl K.Korol
Klassijuhataja tp 2.kl K.Kipper
Tööõpetus 2.kl I pa
K.Kipper
Tööõpetus 2.kl II pa K.Kipper
Kunstiõpetus 2.kl K.Kipper 
Kunstiõpetus 2.kl II K.Kipper
Kunstiõpetus 2.kl 3.v Kipper
Kunstiõpetus 2.kl 4.v Kipper
Matemaatika, kodulugu, emakeel, kunstiõp. 3.kl Kipper
Töö- ja kunstiõp. 2.kl Korol
Kunsti- ja tööõp. 3.kl
  Korol
Kunstiõpetus 4.v. Külvi Kipper
Kunstiõp. 3.kl I pa Kipper
Kodulugu 3. kl vene koolidele
Saar

Tööplaane 4.kl
Külvi Kipper

Klassijuhatamine 4.kl Kipper
Kunstiõp. 4.kl
1 2  3 4  Korol
Tööõpetus 4.kl 
1 2 3  4 Korol
Kunstiõp. 4.kl Külvi Kipper
Saksa keel 4.kl Ille Paas
Vene keel 4.kl Nevi Pello
Tööõpetus 5.kl II pa N.Pello
Tööõpetus 5.kl IV v.
G.Hollas
Tööõpetus 6.kl I v. G.Hollas
Tööõpetus 7.kl I v. G.Hollas
Kunstiõp. 6.kl II pa
Nevi Pello
Geograafia 7.kl
  M.Ülevaino
Füüsika 9.kl I pa A.Luukas

 


INGLISE KEEL

Ingl. k 3.-6.kl Vilj. Valuoja PK
Inglise keel 3.kl Kaja Oja
Inglise keel 3.kl M.Tekkel
Inglise keel 4.kl M.Tekkel
Inglise keel 5.kl M.Tekkel
Inglise keel 6.kl M.Tekkel
Inglise keel 5.kl
Age Tamm
Inglise keel 6 kl
Age Tamm
Inglise keel 7.kl
Age Tamm
Inglise keel 8.kl
Age Tamm
Inglise k 2.kl
E.Grossmann
Inglise k 3.kl
E.Grossmann
Inglise k 4.kl I
  E.Grossmann
Inglise k 4.kl II
E.Grossmann
Inglise k 5.kl
E.Grossmann
Inglise k 6.kl
E.Grossmann

 

E-mail: info@miksike.ee