PUHJA GÜMNAASIUM

KLASSIJUHATAJA TÖÖKAVA

2001 / 2001

KLASS : 2.a klass

KLASSIJUHATAJA: KÜLLI KOROL

Kooli tööeesmärgid 2001 / 2002 :

  • Väärtustada kasvatuslik komponent õppekavas ja tunnivälisel ajal.
  • Käsitleda õppimist ja õpetamist koosloomena.
  • Kujundada professionaalsetele töösuhetele tuginevat partnerlikku koolikultuuri.

Klassijuhataja tööeesmärgid õppeaastal:

  • Võimaluste kohaselt klassi õpilaste õppeedukuse tõstmine.
  • Igasuguste käitumisprobleemide ennetamine.
  • Õpilaste silmaringi laiendamine koolivälise tegevuse kaudu.
  • Panna tööle klassi lastevanemate hoolekogu.
  • Süvendada juba toimivat koostööd lastevanematega.
  • Teha individuaalset tööd üksikute peredega.

 

I POOLAASTA

NÄDAL

KLASSIJUHATAJA-
TUNNI TEEMA

KLASSI
ÜHISTEGEVUS

OSAVÕTT
KOOLI ÜRITUSTEST

KOOSTÖÖ

LASTE-VANEMATEGA

3. – 9. sept. Kooli sisekorraeeskirjad.
Korrapidamine klassis.
     
10. - 16. sept. Õpilasreeglid.   Sügiskross. Lastevanemate koosolek.
17. – 23. sept. Käitumiskultuurist Sügismatk Kavildasse.    
24. – 30. sept. Tervitamine. Teatri ühiskülastus. Algklasside sügismatk. Klassirahad peaksid olema koos.
1.- 7. okt. Austa vanemat inimest.   Õpetajate päev.
Piima- ja leivanädal.
 
8. – 14. okt. Kehahoid kuulub hea tooni hulka. Muuseumikülastus.    
15. – 21. okt. Käitumine erinevates paikades.      
22. – 28. okt. Lauakombed. Teatri ühiskülastus. Ettelugemispäev
( 22.okt.)
 
29. – 4. nov.

SÜGISVAHEAEG

     
5. – 10. nov. Inimese välimus ja riietus.   Isadepäev
( 10. nov. )
Lastevanemate üldkoosolek.
12. – 18. nov. Ilu meie ümbruses – kodus ja koduümbruses, koolis ja kooliümbruses. Käik kinno. Ülevallaline tervisenädal.  
19. – 25. nov. Ilu meie ümber ja puhtus.   Kadrikarneval.
( 22. nov. )
 
26. – 2. dets. Advendiaeg – mis see on?   Jõulurahu kontsert kirikus.  
3. – 9. dets. Missugune on hea jõulukingitus? Teatri ühiskülastus. Lastevanemate koosolek jõulupeo asjus.
10. – 16. dets. Kodukaunistamise põhimõtteid ja võimalusi. Jõulumaa ühiskülastus. Jõululaat.
Jõululuule tund.
 
17. – 23. dets. Toomapäev – jõuluaja algus. Klassi jõuluõhtu väljaspool kooliruume. Kooli jõulupidu.  
24. dets. – 6. jaan.

JÕULUVAHEAEG

     

 

II POOLAASTA

NÄDAL

KLASSIJUHATAJA-
TUNNI TEEMA

III veerand – TULEOHUTUS.

KLASSI
ÜHISTEGEVUS

OSAVÕTT
KOOLI ÜRITUSTEST

KOOSTÖÖ
LASTE-VANEMATEGA

7. – 13. jaan. Kütteseadmed – ahiküte, keskküte, elektriküte.     III veerandi infoleht. II p/a klassirahade kogumise algus.
14. – 20.  jaan. Gaasi kasutamine. Kino ühiskülastus:"Harri Potter "    
21. – 27. jaan. Küünalde kasutamine.     Infoleht 2.
28. – 3. veebr. Kütteained : puud, turvas, brikett.      
4. – 10. veebr. Kiirestisttivate ainete hoidmine kodus. Teatri ühiskülastus.   Klassi lastevanemate koosolek.
11. – 17. veebr. Tikud.   Vastlapäev.
Sõbrapäev.
 
18. – 24. veebr. EV sünnipäev.   Vallavanema vastuvõtt.
Aktus.
Hinnetelehed koju.
25. – 3. märts Esmased tulekustutusvahendid.      
4. – 10. märts Kontakti otsimine päästeametiga.      
11. – 17. märts Mida ja kuidas teatada õnnetusest. Teatri ühiskülastus. Emakeele nädal. Infoleht 3.
18. – 24. märts

KEVADVAHEAEG
IV veerand LOODUSKAITSE.

     
25. – 31. märts Milleks vajame looduskaitset?      
1. – 7. aprill Inimene ja loodus. Ekskursioon kunstimuuseumi.   Infoleht 4.
8. – 14. aprill Eluta looduse kaitse.      
15. – 21. aprill Taimestiku kaitse.      
22. – 28. aprill Metsade kaitse.   Tervisepäev 23. 04
Tervisenädal.
Infoleht 5.
29. – 5. mai Loomastiku kaitse. Ekskursioon zooloogia muuseumi.    
6. – 12. mai Kalandus, jahindus.   Emadepäev.  
13. – 19. mai Maastikuhooldus. Kevadmatk.   Lastevanemate koosolek – kuidas edasi?
20. – 26. mai Kodukoht ja looduskaitse. Ekskursioon Otepääle.    
27. – 2.  juuni Looduskaitseobjektid, looduskaitsealad. Klassi kahepäevane matkalaager.
Klassilõpu piknik Võrtsjärve ääres.
   

Kevadine klassiekskursioon: Otepää – Kääriku.