Koduloo ainekava II klassile 2001/2002 õ.a.
Õpetaja: Milvi Mihhels

Õppeaine eesmärk:
1) Viisaka käitumisreeglite omandamine koolis, väljaspool kooli ja kodus.
2) Õpilane õpib väärtustama üldinimlikke käitumisnorme, perekonda, demokraatia põhimõtteid;
3) Õpib raha säästlikult kulutama;
4) Õpib tundma riiklikke institutsioone;
5) Saab algteadmised tervise, selle hoidmise ja tugevdamise kohta;
6) Õpib vajadusel kutsuma abi (kiirabi, tuletõrje, politsei);
7) Õpib aega planeerima;
8) Saab teavet rahvakalendri tähtpäevadest;
9) Õpib väärtustama vanu traditsioone.

 1. Põhiteadmised:
 2. ohutuim koolitee; kodukoha asukoht Eesti kaardil; tundma õppekavas nimetatud taimi ja loomi aias, veetaimi ja – loomi ning teadma tundmaõpitud taimede ja loomade vahelisi seoseid; aastaaegade põhitunnused, oskama teha fenoloogilisi ja ilmavaatlusi; rahvakalender, rahvatarkused, kuufaasid; algteadmised oma kooli ajaloost; talutöö ja talitused, tööriistad; vee kolm olekut; tea ja tunne oma kodukohta (suuremad ettevõtted, vaatamisväärtused, kodukoha sümboolika); tunneb Eesti Vabariigi sünnipäeva; tunneb Eesti lippu ja vappi; oskab käituda looduses ( metsas, veekogu ääres) vastavalt looduskaitse nõuetele.

 3. Põhimõisted:
 4. kultuurtaimed, ühe- ja kaheaastane taim, köögivili, umbrohi, marjapõõsas, viljapuu; männik, kuusik, segamets, igihaljas taim; veekogud: meri, jõgi, järv; ajamõisted ( minut, tund, ööpäev); Maa, Päike, Kuu; aastaajad, aasta; sugupuu, sugulased, talu; aur, vesi, jää.

 5. Õpilaskontingent: 1/2 hea ja väga hea edasijõudlusega, 1/2 aeglasema mõtlemise ja töötempoga last. Õpilased oskavad kasutada lisamaterjali, tulevad toime iseseisva väikeste uurimustega.
 6. Kasutatav õppevara:
 7. Põhiõpik " Kodulugu II"
  Töövihik A. Valgma, M. Rute, T. Rummo "Koduloo töövihik II klassile"
  "Kodolookesksed õppekavad" U. Läänemets. T. Pikkpoom
  "Rahvakalendri tähtpäevi- tavandeid" Tln. 1991 (RTT)
  L. Vahtre "Maarahva tähtraamat" Tln. 1991 (MRT)
  "Vanadest eesti rahvakommetest kaasaegsete tavanditeni" Tln. 1985 (VER)
  "Eesti rahvarõivad", Tln. 1981
  .LASTE ENTSÜKLOPEEDIA; Terviseraamatud; Kooliuuenduslane

 8. Töökorraldus: 1 tund nädalas.
 9. Kalendertööplaan õppetöö korralduseks.