LOODUSÕPETUS 1. KLASSILE
TÖÖKAVA "Avita" õpikule.
Töölehti MIKSIKEsest: Elutu maailm, Mängime loomaaeda, Mina ise, Taimede elu, Meeled, meie uks maailma, Köögiteadus

  I klass

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Avastamine

1. Mina ja maailm. Asjad, nende kirjeldamine ja rühmitamine.1

2. Inimene tajub asju meeltega.1 Milliseid meeli me kasutame?2, 3 Mängud meelte kasutamise demonstreerimiseks.4 Hügieenireeglite selgitamine.

3.  Asjade mõõtmed. Mõõtmine ja võrdlemine. Suurusvahekorrad. Kõiki asju ei näe me palja silmaga.Luubi kasutamine. 1

4. Taimede ja loomade rakuline ehitus. Luubi iseseisev kasutamine vaatlemisel.

 

O
K
T
O
O
B
E
R

5. Elus või elutu. Elusate ja eluta asjade omadused - toitumine, hingamine, kasvamine, liigutamine, järglaste saamine. Ümbritseva rühmitamine nende omaduste alusel.

6. Vesi. Kus näeme erinevates olekutes vett meie ümber. 1,2

7. Vee kolm olekut. Katsed vee aurumise ja külmumise jälgimiseks. 1

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

Soojus ja valgus
Meeled, meie uks maailma

8. Soojusallikad. Soojendamine ja jahutamine, selle vajalikkus. Ohutusnõuded soojusallikate kasutamisel. Termomeetriga tutvumine.

9. Milleks on vaja valgust? Päike, meie peamine valgusallikas. Valgusallikad. Ettevaatusabinõud tulega ümberkäimisel (küünal, tikud).
Valgust läbipaistvad ja läbipaistmatud kehad.

10. Vari. Katsed varjudega.Töökoha valgustus.Varjuteater.

11. Valguse peegeldumine. Katsed valguse peegeldumisega. Valgus ja vari - probleemi lahendamine. Valguse sirgjooneline levimine.

12. Aeg. Sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, aasta. Aja mõõtmine.

D
E
T
S
E
M
B
E
R

Maa
Elutu maailm

13. Maa kosmosest. Maa kerakujulisus. Silmapiir.

14. Mudelid. Mudelite kasutamine. Gloobus kui Maa mudel.

15. Uurime gloobust. Mandrid ja ookeanid.

16. Kordamine.

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

17. Elu  Maa erinevates paikades.

18. Miks on päeval valge ja öösel pime. Mudeli abil tõestamine.

19. Päeva ja öö vaheldumine.

V
E
E
B
R
U
A
R

20. Aastaaegade vaheldumine. Päikese teekond taevavõlvil.

21. Looduse sesoonsus. Taimed ja loomad talvel, kevadel ja suvel.

Loomad
Mängime loomaaeda

22. Loomariigi mitmekesisus. Leiame loomade tähtsamaid tunnuseid. Keda peaksime nimetama loomadeks.

23. Tutvustame loomarühmi - kalad, linnud, imetajad, kahepaiksed, roomajad, putukad.

M
Ä
R
T
S

24. Liigitame loomi rühmadesse - kalad, linnud, imetajad, kahepaiksed, roomajad, putukad.

25. Kes sööb keda? Taimtoidulised, segatoidulised ja kiskjad.

26. Koduloomad ja kodulinnud. Miks me kasvatame koduloomi. Kellest koduloomad on aretatud.

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

Taimed
Taimede elu

27. Päike on elu allikas. Taimed vajavad valgust ja soojust.

28. Taimede külvamine ja idandamine.

29. Taimi on väga erinevaid. Taimeriigi mitmekesisusega tutvumine. Puud, põõsad, rohttaimed.

30. Puud. Lehtpuud ja okaspuud. Igihaljad puud ja heitlehised puud.

M
A
I

31. Milleks me taimi kasutame. Toidutaimed, ravimtaimed, kiudtaimed. Taimed silmailuks.

32. Kuidas taim kasvab. Jälgime külvatud taimi. Taime eluringi tutvustamine.

33. Kuidas taim kasvab. Jälgime toalilli. Jälgime puid.

34. Igaühel on looduses oma koht. Matk loodusesse