LOODUSÕPETUS 2. KLASSILE
TÖÖKAVA "Avita" õpikutele

Töölehti MIKSIKEsest: Taimede elu, Mängime loomaaeda, Linnulennul üle Eestimaa,
Dinosaurused, Köögiteadus, Mina ise, Meeled, meie uks maailma, Läki kalale

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Ilm

1. Miks on Päike vajalik.(lk.3)

2. Termomeeter. Õpime termomeetrit lugema ja kasutama.Praktiline töö termomeetriga - temperatuuride mõõtmine õues ja koolimajas. (lk.4-6)

3. Kuidas õhutemperatuur ööpäeva jooksul muutub.Miks temperatuur ööpäeva jooksul muutub?(lk.7-8)

4. Soe ja külm ilm. Leppemärgid ilma iseloomustamiseks.Milline on ilm praegu?Leppemärkide kasutamine.(lk.9-10)

O
K
T
O
O
B
E
R

Soojus

5. Kust saab soojust? Kuidas tuli soojendab. Kuhu teha lõke. Kuidas teha lõket. Tuli on ohtlik!(lk.26-29)

6. Mida on vaja põlemiseks? Miks on majal korsten?(lk.30-31)

7. Katse. Kuidas muutub lusikas soojaks? Soojuse ülekanne.Kas riided annavad sooja?(lk.75-77)

8. Soojenemisel õhk paisub ja tõuseb üles. Õhu liikumine toas.(lk.32-33)

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

Taimed

9. Taime osad ja nende ülesanded. Taimede vaatlemine, kirjeldamine. Taimede rühmitamine taimeosade ehituse alusel. (lk.11-12)

10. Miks on taimedel õied? Putukad kui tolmeldajad.(lk.13)

11. Miks on taimel vars. Katse tindivette pandud valge õiega. Miks on taimedel juured? Taimede vaatlemine õues.(lk.14-15)

12. Taimede mitmekesisus. Kuidas inimesed taimi kasutavad?Ravimtaimed ja mürgised taimed.(lk.16-19)

D
E
T
S
E
M
B
E
R

13. Kultuurtaimed.(lk.60-61)

14. Mida vajavad taimed kasvamiseks?Mida taimed kasutavad mullast? (lk.20-21)

15. Taimede eluks vajalikud tingimused.Kuidas seeme idaneb (oa näitel).(lk.22-25)

16.Kordamine

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

Vesi

17.  Miks pall ei püsi vee all? Soojenemisel vesi paisub. Kumb on raskem, kas soe või külm vesi?(lk.34-35)

18.Vee soojendamine ja jää sulatamine. Katsed. Miks tekib külmkappi jää?Õhus olev veeaur.(lk.36-38)

19. Vee ringlus looduses.(lk.39)

V
E
E
B
R
U
A
R

20. Katsetamine. Mis on sõel? Mis on filter? Vee puhastamine.(lk.78-80)

21. Katsetamine. Kuidas sool vette kaob.(lk.22) Kuidas saab soolase vee jälle magedaks. (lk.81)

Loomad

22. Loomade liigitamine. Selgrootud ja selgroogsed loomad. Loomarühmad - kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad. (lk.40-41)

23. Kalad. Kahepaised. Roomajad.Linnud. Imetajad. Loomade rühmitamine tunnuste alusel. Loomade mitmekesisus.(lk.42-45)

 

M
Ä
R
T
S

24. Kes keda sööb? Taimtoidulised, segatoidulised ja kiskjad. Toidu vajalikkus. Toiduahelad.(lk.51-55)

25. Koduloomad.(lk.56-59)

26. Muutuv maailm. Väljasurnud loomad ja kivistised.(lk.62-63)

27. Kordamine.

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

Inimene

28. Inimene on imetaja.(lk.64)

29. Meeleelundid.(lk.65-66)

30. Siseelundid.(lk.67)

31. Kuidas olla terve. Karastamine, sportimine ja tervislikud eluviisid.(lk.68-69)

M
A
I

32. Elus- ja elutu keskkond. Asjad. Elu tunnused. Elusolendite nõuded keskkonnale.(lk.70-71)

33. Looduslik- ja tehiskeskkond. Inimese osa looduse kujundamisel. Elukeskkonnaga kohanemise vajalikkus.(lk.72-74)

34. Elupaigad. Mets. Niit. Soo.(lk.46-50)

35. Veetaimed.Veekogud. Suurem sööb väiksema. Toiduahelad veekogus.(lk.82-94)

36. Kooslused. Ekskursioon looduses - mets, niit, soo, veekogu.