LOODUSÕPETUS 2. KLASSILE
TÖÖKAVA "Koolibri" õpikutele

Töölehti MIKSIKEsest: Taimede elu, Mängime loomaaeda, Linnulennul üle Eestimaa,
Dinosaurused, Köögiteadus, Mina ise, Meeled, meie uks maailma, Läki kalale

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Maismaataimed

1. Puud

2. Põõsad.Puhmad

3. Puud ja põõsad aias ja pargis. Välitund.

4. Rohttaimed

O
K
T
O
O
B
E
R

5. Seemnest kasvab taim

Maismaaloomad

6. Kuidas kirjeldada looma?

7. Aias elavad loomad.

8. Metsas elavad loomad. Niidul ja soos elavad loomad

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

9. Loomade elu talvel

10. Veeloomad. Veetaimed.

Inimene

11. Inimene väljastpoolt. Nahk

D
E
T
S
E
M
B
E
R

12. Inimese luustik. Liiguta ennast.

13. Vereringe. Hingamine.Seedimine.

14. Inimese meeled. Aju.

15. Inimese sünd.

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

Inimene vajab soojust

16. Kust saab soojust?

17. Mida on vaja põlemiseks? Tuli on ohtlik!

18. Kuidas liigub soojus edasi?

V
E
E
B
R
U
A
R

19. Mõõdame temperatuuri

Õhk

20. Millest õhk koosneb?

21. Soojendame ja jahutame õhku. Kuidas tekib tuul?

22. Miks õhk ei ole alati puhas?

 

M
Ä
R
T
S

Vesi

23. Mida vesi sisaldab?Miks on merevesi soolane?

24. Jää muutub veeks ja auruks

25. Kus leidub vett?Igal ojal on oma tee mereni.

26. Kuidas puhastatakse vett?

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

Ilm

27. Päike ja soojus. Külm ja soe ilm

28. Miks sajab vihma?Huvitavaid ilmastikunähtusi

Ürgaegne loodus

29. Ürgaegsed taimed ja loomad. Millest jutustavad kivistised?

30. Kas kõik ürgaja loomad ja taimed surid välja?

M
A
I

Elupaigad

31. Mida vajab loom eluks?

32. Lemmikloomad ja toataimed. Koduloomad.

33. Elupaikade mitmekesisus.

34. Elupaikade mitmekesisus.Välitund.