AEG TEEMA /tund TUNNITEEMA Õppematerjal ARVESTUS
 SEPT KOOL ja KLASSI 1.Koolielu reeglid. Klassi    Arutelu
 I nädal KAASLASED käitumisreeglid. Oma KL I lk 22-23
    KL 2 tundi klass, teised klassid KL III lk 4-6
2.Vägivald. Laste usaldus
telefon. Turvakodu. Sots    Arutelu
hädaabi
 SEPT ELUSOLENDID 1.Selgroogsed loomad   LÕ lk 4-5
 II nädal     LÕ 9tundi 2.Kalad LÕ lk 5-6, VII 3/1
 SEPT 1.Kahepaiksed   LÕ lk 6-8
 III nädal 2.Roomajad   LÕ lk 8-9
 SEPT    SÜGIS 1.Taimed sügisel KL II lk 26-27
 IV nädal    KL 2 tundi 2.Loomad sügisel KL II lk 27-28
  OKT 1.Linnud    LÕ lk 9-10 KT SÜGIS
 I nädal 2.Imetajad    LÕ lk 10-14
  OKT 1.Selgrootud    LÕ lk 14-17
 II nädal 2.Loomade omadused    LÕ lk 17-19
  OKT 1.Loomad- kordamine KT LOOMAD
 III nädal  SUGUPÕLVED 2.Lähemad, kaugemad  KL III lk 101
   KL 3 tundi   sugulased  Miksike III 4/3
  OKT 1.Vanemad ja mina
 IV nädal  Usalduslikkus peres    Vestlus
2.Õnnetuste vältimine-
 liiklusohutus, esmaabi,    Arutelu
 arstiabi,tuletõrje,politsei
 V A H E A E G
  NOV RAHVAKALENDER 1.Mardi- ja kadripäev,  KL II lk 40-41
 I nädal    KL 1 tund    kombed KL I 2 osa lk 56-57
TAIMED, SEENED, 2.Taimed     LÕ lk 20-24
  BAKTERID
   LÕ 4 tundi
  NOV 1.Seened     LÕ lk 24-25
 II nädal 2.Mürgised taimed ja     LÕ lk 26-29
   seened
  NOV LOOMADE,TAIMEDE  1.Bakterid     LÕ lk 29-30 Uurimustöö
 III nädal SEENTE LIIGID 2.Nastik ja rästik     LÕ lk 31-34 NASTIK või
    LÕ 3 tundi        RÄSTIK
  NOV 1.Kes kuuluvad ühte liiki     LÕ lk 34-38
 IV nädal 2.Kes elavad koos     LÕ lk 38-42
 DETS TOITUMINE ja 1.Mida ja millal süüa     LÕ lk 43-44
 I nädal   TERVISHOID 2.Mitmekesine toit     LÕ lk 44-45
    LÕ 8 tundi  Miksike II 24/1
 DETS 1.Teraviljatoidud     LÕ lk 45-47
 II nädal 2.Piim ja piimatoidud     Lõ lk 47-49
 DETS      TALV 1.Talvine pööripäev KT PIIMA ja
 III nädal    KL 2 tundi  Taimede puhkeperiood  KL III lk 118   TERAVILJA-
2.Jõulud, kombed, ette-  KL III lk 110-116     TOIDUD
 valmistused jõuluks Miksike VI 16/1,2
 V A H E A E G
 JAAN 1.Köögiviljad, puuviljad.     LÕ lk 49-50
 II nädal        marjad
2.Liha, kala, munad     LÕ lk 50-51
 JAAN 1.Kahjulikud ained toidus     LÕ lk 51-54
 III nädal 2.Toitumine ja tervishoid- KT TOITUMINE ja
         kordamine  TERVISHOID
 JAAN JÕUD ja LIIKUMINE 1.Jõud     LÕ lk 3-4
 IV nädal      LÕ 7 tundi 2.Liikumine     LÕ lk 4-5
 Miksike II 1/1,4/1
 JAAN 1.Kuidas liiguvad elus-
 V nädal        olendid     LÕ lk 6-7
2.Kuidas liiguvad asjad     LÕ lk 8-9
 VEEBR 1.Kiirus      LÕ lk 10-11
 I nädal 2.Kiirem ja aeglasem      LÕ lk 12-15
 VEEBR 1.Jõud ja liikumine- kord KT JÕUD ja LIIKU-
 II nädal MINA JA NEMAD 2.Sõbrad. Sõprus.         MINE
      KL 3 tundi   Konflikt. Leppimine     Arutelu
 VEEBR 1.Eesti Vabariik. Riigi  KL II lk 106-107
 III nädal               sümbolid Minu Eestimaa raa-
2.Meie naaberriigid mat lk 6-9,42-43,52,
54 / Arutelu
 VEEBR MASS JA KAALUD 1.Mass LÕ lk 16-17/M II 4/1
 IV nädal       LÕ 2 tundi 2.Kaalumine       LÕ lk 17-20
MÄRTS ELEKTRINÄHTUSED 1.Elekter       LÕ lk 20-21
 I nädal       LÕ 6 tundi 2.Kuidas saadakse       LÕ lk 23-25
  elektrivoolu
MÄRTS 1.Ohutusnõuded       LÕ lk 25-26
 II nädal 2.Kevadine pööripäev KL III lk 134-140
 V A H E A E G
MÄRTS 1.Vooluring       LÕ lk 27-28
 IV nädal 2.Elektrijuhid ja mittejuhid       LÕ lk 28-29
  APR 1.Elektrinähtused-kord KT EL NÄHTUSED
 I nädal MAGNETNÄHTUSED 2.Magnetid        LÕ lk 30
       LÕ 2 tundi Miksike II 3/1,2
  APR 1.Magneti poolused        LÕ lk 30-31
 II nädal  MAA  LÕ 8 tundi 2.Maa on suur pöörlev       LÕ lk 32-33
                        kera Miksike III 11/1,2
  APR 1.Mis on gloobus       LÕ lk 34-35
 III nädal 2.Poolused ja ekvaator       Lõ lk 36-39
  APR 1.Ilmakaared       LÕ lk 40-43
 IV nädal 2.Ilmakaari on kokku 8       LÕ lk 43-45
  MAI 1.Kompass       Lõ lk 46-47
 I nädal 2.Praktiline tegevus
     kompassiga
   MAI 1.Maa-kordamine KT  MAA
 II nädal PLAAN JA KAART 2.Leppemärgid kaardil      LÕ lk 48-49
       LÕ 7 tundi Miksike III 5/1,2,3
  MAI 1.Plaan       LÕ lk 50-54
 III nädal 2.Eesti kaart       Lõ lk 55-59
Miksike III 13/1
  MAI 1.Eesti suurimad linnad  KL III lk 50-52
 IV nädal 2.Eesti saared,poolsaared      LÕ lk 59-60
   KL III lk 74
  MAI 1.Plaan ja kaart-kordam KL III lk 71,72,83-85 KT PLAAN ja
 V nädal 2.Veekogud Eestis      LÕ lk 61-63         KAART