TEMAATILINE   TÖÖPLAAN

 

 

 

2001/2002 õppeaasta

õppeaine: loodusõpetus

klass: IV klass

õpetaja: Ruth Veske

tundide arv aastas: 70

 

Õppetöö üldeesmärgid:

·        oskab hoida loodust, elada ja tegutseda keskkonnasõbralikult

·        teab inimeste ja looduse vahekorda

·        omab lihtsustatud tõest ettekujutust Päikesesüsteemist

·        teab Päikese tähtsust loodusele

·        tunneb Maa ehitust

·        oskab nimetada eluks vajalikke tingimusi

·        tunneb organismide ehitust ja talitust

·        teab energia liike

·        oskab teha lihtsamaid vaatlusi ja katseid ning vaatlustulemuste põhjal teha järeldusi