AEG       TEEMA/tund arv     TUNNITEEMA ÕPPEMATERJAL    ARVESTUS
 SEPT KOOL ja KOOLITEE 1.Koolitee. Ohutu käitumi-
 I nädal     KL 2 tundi ne tänaval. Koolielu reeg-
lid.
2.Klassi ja viisaka käitu-
mise reeglid. Koolilapse  KL lk 10-11
päev ja nädal.
 SEPT MAISMAATAIMED 1.Puud  LÕ lk 3-9
 II nädal       7 tundi
2.Põõsad  LÕ lk 11-13
 SEPT 1.Puhmad  LÕ lk 13-14
 III nädal
2.Puud, põõsad pargis  LÕ lk 15-18
 SEPT 1.Rohttaimed  LÕ lk 18-22
 IV nädal
2.Seemnest kasvab taim  LÕ lk 23-24
 OKT
 I nädal 1.Maismaataimed kord TÖÖ- Maismaataimed
 SÜGIS  KL 1 tund 2.Sügis- viljade valmimise KL lk 16-17, 20-21
aeg. Rändlinnud.Sügis-
ilmad. Pilved. Termomeeter
 OKT MAISMAALOOMAD 1.Kuidas kirjeldada looma  LÕ lk 25-27
 II nädal      LÕ 6 tundi
2.Aias elavad loomad  LÕ lk 27-31
 OKT 1.Metsas elavad loomad  LÕ lk 31-37
 III nädal
2.Niidul ja soos elavad  LÕ lk 38-41
loomad
 OKT 1.Loomade elu talvel  LÕ lk 42-44
 IV nädal
2.Maismaaloomad kord Töö- MAISMAA-
               LOOMAD
 NOV RAHVATRADITSIOO 1.Hingedeaeg  KL II lk 48
 I nädal NID  KL 2 tundi
2.Mardipäev, kadripäev ja KL I 2osa lk 56
  isadepäev KL II lk 40-41
 NOV VEES ELAVAD 1.Veeloomad  LÕ lk 45-46
 II nädal LOOMAD ja TAIMED Miksike VII 6/1, 7/1
   LÕ 2 tundi 2.Veetaimed  LÕ lk 47-49
Miksike VII 2/1,2
 
 NOV INIMENE  1.Inimene väljastpoolt  LÕ lk 50-52 Töö- VEELOOMAD;
 III nädal     LÕ 10 tundi  VEETAIMED
2.Nahk  LÕ lk 52-53
 NOV 1.Inimese meeled  LÕ lk 53-54
 IV nädal
2.Inimese sisemine tugi  LÕ lk 55-56
on luustik
 DETS 1.Liiguta ennast  LÕ lk 57
 I nädal
2.Vereringe  LÕ lk 58
 DETS 1.Hingamine  LÕ lk 59-60
 II nädal
2.Seedimine  LÕ lk 60-61
 DETS 1.Keha töö juhtija  LÕ lk 62
 III nädal
2.Inimese sünd  Lõ lk 63
 Jõulud ja jõulukombed Miksike VI 16/1,2
         
 JAAN TALV ja TERVISLI- 1.Talv. Lumi, härmatis,  Vaatlus
 II nädal KUD ELUVIISID jäälilled. Liiklemine  KL lk 51,54
    KL 3 tundi talvistel teedel. Inimeste
talvised tegevused vanasti
ja tänapäeval.
2.Lapsed peres. Haigused  KL II lk 59
ja nende ravi. Tervislikud  KL lk 38-39
eluviisid. Puhtuse hoidmine
 JAAN 1.Loomade ja lindude  KL I 2 osa lk 62,66
 III nädal  elu talvel.  KL II lk 71,73
 Kl lk 57-58
INIMENE VAJAB
SOOJUST 2.Kust saab soojust?  LÕ lk 3-4
    LÕ 6 tundi
 JAAN 1.Mida on vaja põlemiseks  LÕ lk 4-5
 IV nädal
2.Tuli on ohtlik  LÕ lk 6-8
 JAAN 1.Kuidas liigub soojus?  LÕ lk 8-10
 V nädal
2.Mõõdame temperatuuri  LÕ lk 10-11
 VEEBR 1.Inimene vajab soojust- Töö- INIMENE VA_
 I nädal    kordamine  JAB SOOJUST
 ÕHK  LÕ 5 tundi 2.Millest õhk koosneb?  LÕ lk 12-13
Miksike VIII 3/1,4/1
 VEEBR Soojendame ja jahutame  LÕ lk 13-16
 II nädal  õhku
MINA ja SÕBRAD 2.Sõprus. Õiglus, ausus.
     KL 1tund Konfliktid, kaebamine,
vägivald. Oma vigade   Vestlus
tunnistamine. Teisest Käitumiskool
inimesest lugupidamine          lk 8-11
 VEEBR  EESTIMAA 1.Eestimaa- isamaa.  KL II lk 106, 107
 III nädal     Kl 1 tund Vabariigi sünnipäev.  KL lk 72-73
Eesti lipp ja vapp. Hümn. Minu Eestimaa raa-
mat lk 2-3, 14
2.Kuidas tekib tuul?  Lõ lk 16-17
Miksike I 6/1
 VEEBR 1.Miks õhk ei ole alati  LÕ lk 17-19
 IV nädal puhas?
2.Õhk- kordamine  Töö- ÕHK
MÄRTS  VESI  LÕ 7 tundi 1.Mida vesi sisaldab?  LÕ lk 20-21
 I nädal
2.Miks on merevesi soola-  Lõ lk 21-22
 ne?
MÄRTS 1.Jää muutub veeks ja  LÕ lk 23-24
 II nädal vesi muutub auruks
2.Kus leidub vett?  LÕ lk 25-26
         
 
MÄRTS 1.Igal ojal on oma tee  LÕ lk 26-27
 IV nädal mereni
2.Kuidas puhastatakse  LÕ lk 27-29
 vett? Miksike VII 10/1,2
  APR 1.Vesi- kordamine  Töö- VESI
 I nädal
 KEVAD  KL 2 tundi 2.Kevad looduses. Ränd-
lindude saabumine.Pesa  Vaatlus
ehitamine.Putukad, linnud,  Kl I 2 osa lk 118-119
loomad kevadel.
  APR 1.Kevadlilled aias, niidul,  KL I 2 osa lk 120-121
 II nädal metsas.Kevadised tööd  lk 140-142
aias, põllul.Kulu põletamine  KL II lk 116-118
   lk 123-125
 ILM  LÕ 5 tundi 2.Päike ja soojus  LÕ lk 30-31
  APR 1.Külm ja soe ilm.   LÕ lk 32-33
 III nädal
2.Miks sajab vihma?   LÕ lk 34-35
  APR 1.Huvitavaid ilmastiku-   LÕ lk 35-36
 IV nädal nähtusi. Miksike I 6/2,3
2.Ilm - kordamine  Töö- ILM
  MAI  ÜRGAEGNE 1.Ürgaegsed taimed ja   LÕ lk37-39
 I nädal LOODUS LÕ 2 tundi loomad
2.Kas kõik ürgaja taimed   LÕ lk 40-41
ja loomad surid välja?
  MAI  PERE-ELU 1.Pereliikmete ülesanded
 II nädal     KL 2 tundi ja kohustused.Abivalmidus   Vestlus, arutelu
Raha väärtus peres. Rais-
kamine ja kokkuhoid
2.Emadepäev. Pereõhtud,   KL II lk 131
traditsioonid. KL I 2 osa lk 146-147
  MAI 1.Mida vajab loom eluks?   LÕ lk 42-43
 III nädal ELUPAIGAD
  LÕ 5 tundi 2.Lemmikloomad ja toa-   LÕ lk43-46 RAAMAT: MINU
taimed LEMMIKLOOM
  MAI 1.Koduloomad    LÕ lk 47-51
 IV nädal
2.Elupaikade mitmekesi-   LÕ lk 51-54
   sus.
  MAI 1.Kordamine- elupaigad
 V nädal
 SUVI KL 1 tund 2.Suvi. Suveilmad. KL I 2 osa lk 149
Suverõõmud. Jaanipäev KL II lk 141,148