Parandusõppe töökavad

Tea Eller Abja Gümnaasium

2. klass

1. veerand

2. veerand

3. veerand

3. klass

1. veerand

2. veerand

3. veerand

4. klass

1. veerand

2. veerand

3. veerand