TERVISEÕPETUS 5. KLASSILE
TÖÖKAVA

  V klass

S
E
P
T
E
M
B
E
R

Tervis ja seda määravad tegurid

Mis on tervis? Oma tervise hindamine ise ja arsti poolt.

Millest sõltub tervis: eluviisid, elukeskkond, pärilikkus, arstiabi.

Tervislikud eluviisid.

Kehaline aktiivsus.

 

O
K
T
O
O
B
E
R

Hügieen. Nahk ja keha puhtus. Karastamine.

Rõivastus ja jalatsid.

Meie meeled. Nägemise tervishoid.

 

VAHEAEG

N
O
V
E
M
B
E
R

Toiduained ja toitained.

Mitmekesine toit.Toiduenergia. Söögiajad.

Hammaste hooldamine 

 

D
E
T
S
E
M
B
E
R

Elukeskkond ja tervis

Keskkond ja tervis. Keskkonnategurid - õhk, vesi, müra. keskkonnakaitse.

Närvisüsteemist.Enesehinnang.

Emotsioonid ja stress. Otsustamine. Positiivne mõtlemine.

Õppimise vaimne tervishoid.

VAHEAEG

J
A
A
N
U
A
R

Narkomaania.

Suitsetamise mõju inimese tervisele.

Alkohol.

Uimastid.

Suguline küpsemine

V
E
E
B
R
U
A
R

Murdeiga tüdrukutel ja poistel.

Naise ja mehe suguelundite erinevused.

Tüdrukutele eraldi tund seksuoloogiga

Menstruatsioon.

Poistele eraldi tund seksuoloogiga
 

M
Ä
R
T
S

Sõprus ja armastus.

Suguühe ja sellest hoidumine. Raseduse vältimise võimalused.

VAHEAEG

A
P
R
I
L
L

Õnnetusjuhtumid.

Õnnetusjuhtumite vältimine ja esmaabi - verejooksu peatamine, haava sidumine, luumurd, liigesevenitus ja liigesenihestus, uppumine.

M
A
I


Ettevaatust hädaolukord!