Töökava I õppeveerandiks

Õppeaine: Käsitöö-ja kodundus

Õpetaja: Gerli Hollas

Klass: 6

Õpitulemused ainekava järgi:

 

Õppesisu:

(Õppesisu esitatakse nädalate kaupa)

Jrk.

Nädal

Ulatuslikum teema

Olulisemad

Põhimõisted

Kasutatavad meetodid

Õppekirjandus ja muu

Saavutatud

Õpitulemuste

nr.

(kuupäeva

 

alateemad

 

(diferentseeritud õpetus)

õppematerjal

õpitulemused

kontrollimise ja/või

 

vahemikus)

 

 

 

 

 

 

hindamise aeg ja moodus

 1.

 06.–10.09

 Rõivaste

 Töövahendid

 

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 

 

 

 

 kujundamine

 Erinevad

 

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 

 

 

 

 Kudumine

 figuurid

 

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 13.-17.09

 Kudumine

 Ripskude

 Kudumise

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Põhisilmuste

 Praktiline ese A

 

 

 

 Praktiline töö

 alustamine,

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 kudumise

 

 

 

 

 

 parempidine

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 meenutamine ja

 

 

 

 

 

 silmus

 

 A. Pink

 väikese palli

 

 

 

 

 

 

 

 

 kudumine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 20.-24.09

 Kudumine

 Sokk

 5 vardaga

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Soki kudumiseks

 Tunnitöö

 

 

 

 

 kudumine,

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

silmuste arvutamine

 

 

 

 

 

 soonik

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 Sääre kudumine

 

 

 

 

 

 

 

 A. Pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 27.-01.10

 Kudumine

 Sokk

 Kannalakk

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Sokile kanna

 Tunnitöö

 

 

 

 

 Kannapõhi

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 kudumine.

 

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 04.-05.10

 Kudumine

 Sokk

 Kannapõhi

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Sokile kanna

 Kand A

 

 

 

 

 kannakiil

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 kudumine.

 

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 11.-15.10

 Kudumine

 Sokk

 Pöid

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Sokile pöia ja otsa

 Tunnitöö

 

 

 

 

 Ots

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 kudumine.

 

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 18.-22.10

 Kudumine

 Sokk

 Ots

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Soki viimistlemine.

 Sokk A

 

 

 

 

 Viimistlemine

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 

 Veerandihinne

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 “Kudumine”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Pink