Töökava I õppeveerandiks

Õppeaine: Käsitöö-ja kodundus

Õpetaja: Gerli Hollas

Klass: 7

Õpitulemused ainekava järgi:

Õppesisu:

(Õppesisu esitatakse nädalate kaupa)

Jrk.

Nädal

Ulatuslikum teema

Olulisemad

Põhimõisted

Kasutatavad meetodid

Õppekirjandus ja muu

Saavutatud

Õpitulemuste

nr.

(kuupäeva

 

alateemad

 

(diferentseeritud õpetus)

õppematerjal

õpitulemused

kontrollimise ja/või

 

vahemikus)

 

 

 

 

 

 

hindamise aeg ja moodus

 1.

 06.–10.09

 Heegeldamine

 Põhisilmused

 Heegelahel

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Heegeldamise

 

 

 

 

 

 kinnissilmus

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 meenutamine

 

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 13.-17.09

 Heegeldamine

 Toiduainete

 Keetmine

 Juhendamine

“Kodundus 7-9 klass”

 Õpikuabil

 Arvestuslik töö A

 

 

 Toiduvalmistamine

 töötlemise

 Praadimine

 Demonstreerimine

L. Laus, K.Pappel

 küsimustele

 

 

 

 

 põhiviisid

 

 Individuaalne töö

 

 vastuse otsimine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 20.-24.09

 Toiduvalmistamine

 Toiduainete

 Tervislik

 Juhendamine

“Kodundus 7-9 klass”

 Iseseisvalt

 Tunnitöö

 

 

 

 praadimine

 toitumine

 Individuaalne töö

L. Laus, K.Pappel

 toidu valmistamine

 

 

 

 

 keetmine

 

 Grupitöö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 27.-01.10

 Heegeldamine

 Praktiline töö

 sambad

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Praktilise eseme

 

 

 

 

 

 

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 heegeldamine

 

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 04.-08.10

 Heegeldamine

 Praktiline töö

 Viimistlemine

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Praktilise eseme

 Praktiline töö A

 

 

 

 

 aurutamine

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 heegeldamine ja

 

 

 

 

 

 

 Individuaalne töö

 

 selle viimistlemine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 11.-15.10

 Toiduvalmistamine

 Toiduainete

 Tervislik

 Juhendamine

“Kodundus 7-9 klass”

 Iseseisevalt

 Tunnitöö

 

 

 

 praadimine

 toitumine

 Individuaalne töö

L. Laus, K.Pappel

 toidu valmistamine

 

 

 

 

 keetmine

 

 Grupitöö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 18.-22.10

 Õmblemine

 Õmblusmasin

 Niiditamine

 Juhendamine

 “Käsitöö 5-6 klassile”,

 Meenutamine

 Protsessi hinne A

 

 

 

 

 Poolimine

 Demonstreerimine

 A. Hein, L. Kivilo

 õmblusmasina

 Veerandihinne

 

 

 

 

 Lihtõmblus

 Individuaalne töö

 

 kasutamist ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 selle ohutus.