Ühiskonnaõpetus 9. klassile
Töökava

September, oktoober

1. Ühiskond

1.1. Ühiskond kui inimeste olemasolu viis

Kes ma olen?

Ühiskonna kujunemine

Esimesed riigid

Tänapäeva ühiskond

Tööülesanded:

lk 3-6; küsimuste vastused kirjalikult.

1.2. Kuidas ühiskonda liigendada

Ühiskond kui süsteem

Millistest valdkondadest ühiskond koosneb?

Mis on poliitika?

Mis on kodanikuühiskond?

Mis on eraelu?

Tööülesanded: lk 6-11, küsimuste vastused kirjalikult

Film "Ärkamisaja kroonika 1988", arutelu

Film "Üleminekuaja kroonika 1989", arutelu

1.3. Kellest ühiskond koosneb

Kas ühes riigis võib olla eri rasse ja rahvusi?

Kui palju on Eestis vanu ja noori?

Perekond – ühiskonna struktuuri väikseim koostisosa

Kuidas liigendada rahvastikku majandusnäitajate järgi?

Tööülesanded:

lk 11-18, küsimuste 1-3 vastused suuliselt; lühiessee teemal: "Kas Eestis esineb rassismi?"

Korrata § 1-3

1.4. Inimese huvid ja vajadused

Kes on indiviid?

Mis on ühiskonna pluralism?

Kuidas lahendada vastuolusid?

Tööülesanded: lk 18-20; lühiessee "Mina kui isiksus".

1.5. Kuidas oma huvisid ühiskonnas realiseerida

Huvide realiseerimise kanalid

Korrata § 4-5

Tööülesanded: lk 21-27, küsimused ja ülesanded kirjalikult

1.6. Riik. Mis see on ja kelle heaks töötab

Riigi kolm koostisosa

Riigi tunnused

Milleks kasutab riik oma võimu?

Tööülesanded: lk 27-30, küsimustele vastused suuliselt

1.7. Mis on demokraatia

Demokraatia olemus

Kuidas säilitab enamuse võim vähemuse õigused?

Millised on riigikorralduse vormid?

Millised on demokraatliku riigi tunnused?

Millised on rahvavastased valitsemissüsteemid?

Tööülesanded: lk 31-36, küsimused 1,3 suuliselt, 2 kirjalikult

1.8. Kommunikatsioon nüüdisaegses ühiskonnas

Suhtlemise ajalooline areng

Massikommunikatsiooni seos poliitikaga

Demokraatia ja totalitarism

Kommunikatsiooni tähtsus argielus

Tööülesanded: lk 37-42, küsimustele vastused suuliselt. Lühiessee teemal "Massikommunikatsioon kui võimas relv".

Praktikum

Peatüki meelespea

I peatüki kordamine kontrolltööks

2. Õigus

2.9. Mis on õigus ja õigusriik

Mis on õigus?

Õigusriigi kujunemine

Õigusriigi tunnused

Seaduslikkuse järelvalve

Õigusriik ja võimuriik

Tööülesanded: lk 45-50, lühiessee teemal "Türannia" või "Anarhia"

2.10. Kirjutatud ja kirjutamata seadused – meie käitumise regulaatorid

Tava ja moraal kui õiguse eelastmed

Tava, moraali ja sunni vahekorrad

Seaduste liigid

Eri seaduste vahekord

Tööülesanded: lk 50-56, küsimused ja ülesanded suuliselt.

2.11. Miks vajab riik seadusi

Õigusaktid

Õigusaktid kui kooskõlastatud süsteem

Milline on hea seadus?

Tööülesanded: lk 57-59, küsimused ja ülesanded kirjalikult

2.12. Põhiseadus ehk konstitutsioon – riigi tähtsaim seadus

Mis on põhiseadus?

Põhiseaduse ülesanded

Põhiseaduse muutmise võimalused

Mida teha, et põhiseadus toimiks?

Tööülesanded: lk 59-63

Eesti Vabariigi põhiseadusega tutvumine