7. Missugune järgmistest arvudest on kõige suurem ja missugune kõige väiksem?

    52 137        21 110        52 009        209 999    21 010

Suurim arv on: ..................
Väikseim arv on:..................

8. Kirjuta kõik neljakohalised arvud, mis sisaldavad 3 sajalist, 2 kümnelist ja 7 ühelist. Mitu sellist arvu on?
......................................................................................................
......................................................................................................

9. Teisenda kõrgema järgu ühikuks!

20 kümnelist on ....... sajalist; 30 ühelist on ....... kümnelist; 10 sajalist on ....... tuhandelist; 40 tuhandelist on .......kümnetuhandelist.

10. Kirjuta arvud, mis koosnevad allpool toodud järguühikustest:

5 sajatuhandelist, 8 kümnelist, 4 ühelist ........................
6 kümnetuhandelist, 2 tuhandelist, 3 sajalist, 5 kümnelist...............
2 sajatuhandelist, 2 ühelist ............................
7 tuhandelist, 5 sajalist .........................

11. Kui palju on vaja numbreid, et kirjutada
-  arvu kaheksateist? .........................

-  kui vana sa oled? .........................
-  päästeteenistuse telefoninumber? .........................

12. Mitu kümnelist on igas antud arvus?

    30        ..................................
    100      ..................................
    230      ..................................
    6400    ..................................

13. Kirjuta järkarvude summana:

    650 = .....................................................................
  8045 = .....................................................................
  3001 = .....................................................................

14. Nuputa!
Kasutades kolme ühesugust numbrit ja tehtemärke, kirjuta arv 6.
 Leia selleks mitu võimalust.