RÜHMATÖÖ

        Klass jaotatakse rühmadeks. Igale rühmale antakse erinev ülesanne.

        1.Märksõnaskeem

        *Koostage märksõnaskeem, kus keskseks teemaks on talutöö, ja näidake, kuidas tegelased sellega seotud on;
        *joonistage skeem paberile (tahvlile);
        *tutvustada seda teistele.

 

        2. Lugemispäevik

        *Iga rühmaliige kirjutab sisukokkuvõtte;
        *igaüks loeb veel kord tähelepanelikult tekstikatkendi läbi;
        *lisage oma kokkuvõttele tähelepanekud, mis jäid märkamata;
        *arutage rühmas, mida keegi oma esialgsele kokkuvõttele lisas;
        *kaaslasi kuulates teeb igaüks oma märkmetesse täiendusi;
        *koostage kokkuvõte, kus tooge esile  korduvlugemisel tehtud täiendused ja parandused;
        *tutvustage oma rühmatöö kokkuvõtet teistele.


 
        3. Näitlemine

        *valige tekstist üks stseen;
        *muutke stseeni nii, et keegi tegelastest käituks oluliselt teisiti, kui tekstis kujutatud;
        *mõelge, kuidas käituvad teised tegelased;
        *esitage stseen;
        *põhjendage tehtud muudatusi.
 

            Kui töötasid hoolikalt kaasa ja jälgisid teiste rühmade kokkuvõtteid, on sul nüüd palju lihtsam teksti jutustama õppida.